Tisztelt csengeri lakosok!

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Csenger Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 2011. július 13.-án (szerda) tartott ülésén jóváhagyta a felülvizsgált Csenger Város „Díszpolgári cím”, a „Csenger Szolgálatáért” érdemérem és a „Csengerért” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.
A rendelet értelmében az egyes önkormányzati kitüntetések átadásának időpontja az augusztus 20.-i állami ünnep alkalmából rendezett ünnepség. A rendelet szerint az alábbi kitüntető címek adományozhatók:
-    „CSENGER VÁROS DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM” adományozható annak a természetes személynek, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett Csenger Városának, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez. A város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, gazdasági, kulturális, sportélet bármely területén kiemelkedően hasznos munkát végzett és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket ért el, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
A díszpolgári cím évente legfeljebb 2 db adományozható.

-    A „CSENGER SZOLGÁLATÁÉRT” érdemérem és az azzal együtt járó tárgyjutalom adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, közösségnek (továbbiakban: kitüntetett), aki(k) Csenger Város életének szellemi, kulturális, gazdasági, lelki, sport és egyéb fontos, életműszerűen minimum 20 – 25 évet meghaladó formálásáért lelkiismeretesen, önfeláldozóan, a közösség céljainak érdekében, kiemelkedően tevékenykedtek és munkásságukkal hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez, elismerést szereztek és példamutató emberi magatartásuk miatt köztiszteletben állnak.
A „CSENGER SZOLGÁLATÁÉRT cím évente legfeljebb 3 db adományozható.

-    A „CSENGERÉRT” kitüntetés adományozható annak a természetes személynek, csapatnak, csoportnak, közösségnek, aki(k), illetve amely(ek) a település társadalmi, gazdasági fejlődése, a kulturális élet területén, sportéletben, sportteljesítmény területén egyszeri vagy többszöri kiemelkedő tevékenységéért, magas szakmai színvonalat ért el, valamint a lakosság érdekében kiemelkedő közhasznú társadalmi tevékenységet fejtett ki és ezzel jelentősen hozzájárult a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapításához.
A „CSENGERÉRT” cím évente legfeljebb 4 db adományozható.

A rendelet 13. § (4) bekezdése értelmében az egyes önkormányzati kitüntetések, elismerések adományozására kizárólag írásban tehet javaslatot a Polgármester, települési képviselő, képviselő – testület bizottsága, elnöke, jegyző, intézményvezető, bármely, a városban tevékenységet kifejtő gazdasági, társadalmi szervezet, továbbá a város polgárai. Az írásbeli javaslattételt minden esetben indokolással együtt lehet a Képviselő – testület elé terjeszteni.
Kérem, hogy az egyes önkormányzati kitüntetés odaítélésére vonatkozó írásbeli javaslatát – a közelgő állami ünnepre való tekintettel – 2015. július 22.-ig (szerda) a Polgármesterhez a Hivatalon keresztül eljuttatni szíveskedjen.
Csenger, 2015. július 15.
Segítő együttműködését megköszönve, tisztelettel:


Forján Zsolt
Polgármester

 

Birtokba vehették az  fürdőzők az új Városi Uszodát. Igényes környezetben, kellemes hőmérsékletű vízzel, büfével és strandröplabda pályával várja vendégeit az új létesítmény.


Nyitvatartási idő:
7:00- 19:00 (a hét valamennyi napján)
Jegyárak:
Napijegy – 800 Ft
Kedvezményes napijegy (16 óra után) – 400 Ft
Heti bérlet (7 alkalom) – 2000 Ft

Ide kattintva megtekintheti a Városi Uszodáról készült Galériát!

 

Ide kattintva letölthetőek a csengeri értéktár 2015 évi határozatai tömörített formában.

 

2015. május 29-én délelőtt 10 órától került sor a ,,Csenger városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat keretein belül megvalósított, új Városi Uszoda átadó ünnepségére, melyen jelen volt Hargitay András, többszörös világ- és Európa-bajnok úszó, utánpótlás szövetségi kapitány is. Az ünnepélyes szalagátvágást követően, amellett, hogy a Johannita Segítő Szolgálat jóvoltából egészségügyi állapotfelmérés és tanácsadás is rendelkezésükre állt; vízimentő-bemutatót, illetve az uszoda parkolójában felállított színpadon különböző mozgásformák bemutatásával színesített, széles spektrumon mozgó műsort tekinthettek meg az ünnepség résztvevői, melyben helyet kapott a klasszikus balett mellett pl. a boot camp, a Wing Tsun Kung Fu és a néptánc is.

Ide kattintva megtekintheti a rendezvényről készült képeket tartalmazó galériánkat.

 

 

 

Az alábbi linkeken megtekinthetőek a következő tartalmak:

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA
„Egyeztetési változat”

CSENGER VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
„Egyeztetési változat”

CSENGER VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA
„Egyeztetési változat”

Csenger Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Csenger Város Integrált Településfejlesztési Stratégia illetve a Településfejlesztési Koncepció tervezetéről 2015. június 24-én (szerda) 15 órától lakossági fórumot tart.
A lakossági fórum helyszíne: Polgármesteri Hivatal (4765 Csenger Ady E u. 14.) Házasságkötő terem.

 

A Csengeri Értéktár Bizottság az alábbi felhívás közzétételével kéri a csengeri polgárokat, civil és társadalmi szervezeteket, hogy lakókörnyezetükben a települési értéktárba felvételre érdemes nemzeti értékeket gyűjtsék össze, és javaslataikat terjesszék a Bizottság elé. A héttagú szakmai testület örömmel fogad minden ötletet, elképzelést, és köszönettel fogadja a csengeri lakosság támogató együttműködését.


A Csengeri Helyi Értéktár a város területén fellelhető nemzeti értékeket tartalmazó gyűjtemény lesz. A város közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi érték felvételét a Csengeri Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adatlap kitöltésével mely ide kattintva elérhető.

A javaslatot folyamatosan be lehet nyújtani a Városi Művelődési Központba (4765 Csenger, Ady E u. 7-11.) vagy a Múzeumba (4765 Csenger, Hősök tere 3-5)


A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:
a) agrár- és élelmiszergazdaság
b) egészség és életmód

c) épített környezet
d) ipari és műszaki megoldások
e) kulturális örökség
f) sport
g) természeti környezet: 
h) turizmus és vendéglátás:


Csenger, 2015. március 31.

Szabó János sk.

Elnök

Csengeri Értéktár Bizottság

 

 

 


A máriapócsi görögkatolikus kegytemplom zarándokhellyé válásának 300. évfordulója alkalmából országjáró körútra indult a máriapócsi Szűz Mária-kegykép. A tricentenárium jubileumi évének keretében létrejövő országjárás első állomásaként Csengerbe érkezett a híres könnyező Mária-ikon, melynek érkezését a város és a környék lakosain kívül számos messziről – határon innen és túlról – érkező zarándok is izgatottan várta. Porcsalmáról pl. húszan indultak el gyalogosan már a reggeli órákban, hogy útközben (Tyukod, Ura és Csengerújfalu községek érintésével) közel százfősre duzzadt csoportjuk érkezését a szent kép érkezéséhez igazítva csatlakozzanak a város főterén összesereglett hívekhez.
A kegykép 13.30-kor, rendőri felvezetéssel érkezett meg Csengerbe, hogy rövid ideig a Szent István téren váljék láthatóvá a hívek számára. Miután a kegykép elhelyezésre került a város főterén felállított színpadon, Ignácz András parókus köszöntőjében fontosnak tartotta elmondani, hogy ez egy olyan nap, mikor a város főterén nem csak az utcák érnek össze, hanem a szívek és a lelkek ugyanúgy. Forján Zsolt, Csenger Város polgármestere amellett, hogy köszöntötte a Csengerbe érkezőket, kiemelte: a mai nap kettős ünnep Csenger számára, hiszen amellett, hogy március 8-án ünnepeljük a hölgyeket, ugyanezen az ünnepi napon érkezett Csengerbe a magyar és egyetemes történelem páratlan kulturális értékkel bíró, hazánkban és külföldön is egyaránt tisztelt, féltve őrzött ereklyéje, az Isten fiának életet adó Szűz Máriát ábrázoló kegykép.
A köszöntőket követően a kegyképet gyalogosan kísérték át a Makovecz Imre tervei alapján, 2000-ben épült ,,angyalszárnyas” templomba, ahol Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök köszöntötte az egybegyűlteket, majd ezt követően megkezdődött a Paraklisz. Ezután következett a rozsályi és csegöldi egyházközség, majd az Orfeusz Egyesület és a Támasz-Pont műsora. A nap római katolikus szentmisével folytatódott, melyet Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök celebrált. Ezt Nagy Szent Bazil Liturgiája, majd a Vecsernye követte.

Ide kattintva megtekinthető az eseményről készített galéria!

 

 

 

Tisztelt Állampolgárok!
Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatom, hogy az országgyűlés a 2014. évi XCIX. törvénnyel módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt. A jogszabály alapján, 2015. március 01. napjától:

-    a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT), illetve
-    az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része válik jogosulttá)

ellátásával és folyósításával kapcsolatos ügyintézést megyénk területén a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal illetékes járási hivatala végzi.

Tájékoztatom, hogy 2015. március 05. napjáig még a települési önkormányzatok fogják folyósítani a 2015. február hónapra járó támogatási összegeket. A 2015. március hónapra járó támogatási összegek utalásáról már a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal gondoskodik 2015. április 05. napjáig. Az ellátások folyósítása postai úton lakcímre vagy lakossági folyószámlára, átutalással történik, készpénzes kifizetésre nincs mód.

Az ellátás iránti kérelmet benyújtani 2015. március 01. napjától:
-    a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál,
-    a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál,
-    kormányablaknál,
-    a kérelmező álláskeresőként nyilvántartó állami foglalkoztatási szervénél van lehetőség.

A járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátás iránt a polgármesteri hivatalnál, közös önkormányzati hivatalnál benyújtott kérelmet a polgármesteri hivatal, közös önkormányzati hivatal közreműködő hatóságként továbbítja a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnak.

A Csengeri Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő – Kedd – Szerda: 08.00. - 12.00.
Csütörtök: 08.00. – 12.00; 13.00.-16.00.
Péntek: Nincs ügyfélfogadás

A Csengeri Járási Hivatal elérhetősége:

Cím: 4765 Csenger, Ady Endre u. 14-16.
Tel.: 44/520-062
Fax: 44/520-062
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tisztelettel:

Nagy Miklós sk.
Hivatalvezető
Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal
Csengeri Járási Hivatala

 

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

8. oldal / 17

 Tanulói laptop program a csengeri Petőfi Sándor ÁMK- ban
bővebben >>

Oktatási infrastruktúra fejlesztése a Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat általános iskolai feladatellátási helyeken
bővebben >>

 

Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósítása a Csenger Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartói Társulásban
bővebben >>

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Csenger Város Önkormányzata
4765 Csenger,
Ady E. út 14.
Tel/Fax (06-44) 520-520, (06-44) 520-523
drsimai@csenger.hu
www.csenger.hu


A Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest
Váci u. 45 ,, C ’’ épület
www.esza.hu
www.nfu.hu


2014. március 26.-án Kövér László Házelnök Úr által, Tőkés László református püspök áldásával kerül sor ünnepélyes keretek között a Makovecz Imre által tervezett Járóbeteg-Szakellátó Központ átadására.

Teljes cikk >>