A helyi identitás erősítése Csenger és Csengerújfalu összefogásával

Csenger Város Önkormányzata értesíti a tisztelt lakosságot, hogy az áprilisi hónapban a temetőben történt sírrongálás helyreállítási költségeihez  Magyarország kormánya, és annak miniszterelnöke Orbán Viktor, a Magyar Közlöny 2013. május 28-án megjelent számában közzétettek szerint, a Kormány 1290/2013. (V. 28.) határozata alapján, 14 millió forint összegű támogatást biztosít. A helyreállítás megkezdésének időpontjáról, annak technikai illetve pénzügyi lebonyolításáról önkormányzatunk hamarosan értesíti az érintetteket.

Forján Zsolt
Polgármester

 

2013. április 03.-án a délutáni órákban a Csenger Városi Köztemetőben két fő gyermekkorú személy, száznál is több sírt megrongált. Az eljárás során a sértettek felkutatása folyamatban van, de található a temetőben olyan sírhely, melynek a gondozóját idáig a rendőrségnek nem sikerült értesíteni az őt ért káresetről.
A sértettek felkutatása érdekében 2013. április 10.-én 8 órától a csenger.hu oldalon elérhetőek lesznek azok a sírkövek fényképei, melyek a cselekmény során megrongálódtak. Kérjük a károsultakat jelentkezzenek a csengeri rendőrőrsön kihallgatásuk foganatosítása érdekében, vagy hívják a 44/520-080-as telefonszámot.

Ide kattintva megtekintheti a megrongált sírokról készült fényképeket >>>

Csenger 2013. április 6

Erdős László r.őrgy

 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testülete megdöbbenéssel és felháborodással értesült a Csengeri köztemetőt érintő tömeges rongálásról.
Az Önkormányzat együtt érez valamennyi hozzátartozóval, akiket a rongálás fizikailag és lelkileg érint. A Képviselő-testület soron kívül tartott ülésén úgy határozott, hogy a síremlékek helyreállítását önkormányzati forrásból lehetőségeihez mérten támogatja, erre vonatkozóan 3.000.000,-Ft összegű helyreállítási segélyalapot hozott létre, amelyről a későbbiekben részletes tájékoztatást nyújt az érintettek számára. Az Önkormányzat haladéktalanul intézkedéseket határozott meg a Köztemető biztonságának jelentős növelése érdekében.

Csenger, 2013. április 4.

 

Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében”TÁMOP-5.1.1.-09/4-2010-0007

Csenger Város Önkormányzat és Porcsalma Nagyközség Önkormányzat konzorciumában, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett, Helyi közösségépítő programok című LHH pályázati felhívásához csatlakozva „Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében” elnevezéssel és az TÁMOP-5.1.1.-09/4-2010-0007 kódszámmal pályázatot nyújtott be, mely pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés aláírására 2011. április 13.-án került sor, amely alapján a Kedvezményezett Önkormányzatok összesen 43.964.704.- Ft összegű támogatásban részesültek, 100 % - os támogatási intenzitás mellett.

Bővebben...

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13-án a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására pályázati felhívást tett közzé, NFA-2013-KKV kódszámmal.

Bővebben...

 

Csenger Város Önkormányzata az „ÉAOP-5.1.1/D-12 Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című pályázati konstrukcióra pályázatot kíván benyújtani. A fejlesztés uszoda építésre, Polgárőr Ház kialakítására, a Szent  István tér rekonstrukciójára irányul, továbbá kis és középvállalkozások bevonásával kereskedelmi egységek felújítása is tervezett. Amennyiben a fejlesztési elképzeléshez kapcsolódóan észrevétele, javaslata van, azt írásban és személyesen is megteheti Csenger Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal épületében Horváth Péter műszaki ügyintézőnél a 10. számú irodában.

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében, 2013. évben Csenger Város Önkormányzata által nyújtott támogatások
összesített adatai:

„A” TÍPUS

„B” TÍPUS

ÖSSZESEN

Pályázók száma:

37 fő

3 fő

40 fő

Támogatottak száma:

37 fő

3 fő

40 fő

Folyamatban lévő „B”:

 

13 fő

13 fő

Összes megítélt támogatás 2013. évre:

1.885.000 Ft

A támogatás átlagos mértéke:

3.500 -Ft

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján történt.
Az Önkormányzat döntéséről, és annak indoklásáról írásban 2012. december 21-ig értesíti a pályázókat.
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.


Barkász Nóra
ügyintéző

 

Csenger-Vízelvezető árkok korszerűsítése városunkban.

Forján Zsolt polgármester és Bencze Antal a KEVIZ 21 vezetője írta alá a napokban a munkálatok elkezdését igazoló dokumentumokat. A vízelvezető árkok korszerűsítése  a városban már elkezdődött, de 2013-ban  tovább folytatódnak a munkálatok a Tisza és a Nagykárolyi utakon.

 

Az önkormányzat saját forrásból valósította meg a beruházást , melynek
összege:903.555 Ft.A munkálatokat helyi vállalkozó végezte el.
Az önkormányzat az anyagiakon kívül munkaerőt biztosított,hogy minél gyorsabban kerüljön sor az átadásra.Eddig 160 méteren történt meg a kiépítés, de lehetőség van a bővítésre is
.
Több mint 40 év után 2012. december 15.én kigyúltak a fények a parkban, a lakosság nagy örömére.

 

GAZDÁLKODÓK,  ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK  FIGYELEM:

Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek.

Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.

HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30.

Bővebben...

 

Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében”

Csenger Város Önkormányzat és Porcsalma Nagyközség Önkormányzat konzorciumában, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett, Helyi közösségépítő programok című LHH pályázati felhívásához csatlakozva „Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében” elnevezéssel és az TÁMOP-5.1.1.-09/4-2010-0007 kódszámmal pályázatot nyújtott be, mely pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés aláírására 2011. április 13.-án került sor, amely alapján a Kedvezményezett Önkormányzatok összesen 43.964.704.- Ft összegű támogatásban részesültek, 100 % - os támogatási intenzitás mellett.

 

Bővebben...

 

ÉAOP 4.1.2/D-09-2010-0007 "Csengeri Alapszintű Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központ fejlesztése képekben:

Bővebben...

 

<< Első < Előző 21 22 23 24 25 Következő > Utolsó >>

21. oldal / 25

 Tanulói laptop program a csengeri Petőfi Sándor ÁMK- ban
bővebben >>

Oktatási infrastruktúra fejlesztése a Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat általános iskolai feladatellátási helyeken
bővebben >>

 

Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósítása a Csenger Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartói Társulásban
bővebben >>

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Csenger Város Önkormányzata
4765 Csenger,
Ady E. út 14.
Tel/Fax (06-44) 520-520, (06-44) 520-523
drsimai@csenger.hu
www.csenger.hu


A Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest
Váci u. 45 ,, C ’’ épület
www.esza.hu
www.nfu.hu


2014. március 26.-án Kövér László Házelnök Úr által, Tőkés László református püspök áldásával kerül sor ünnepélyes keretek között a Makovecz Imre által tervezett Járóbeteg-Szakellátó Központ átadására.

Teljes cikk >>


 Bratty Girl Randy Soft Soles Thicc Yellabone Bihh Pt 1 Athletic Model Works Out Her Pussy Hailey Transsexual Hung And Horny Hailey Candid Spanish Pawg Gluteus Divinus Sexy Mature Milf Shows And Fucks