A helyi identitás erősítése Csenger és Csengerújfalu összefogásával

 

 

Értesítem a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy megérkeztek a szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas 240 liter térfogatú kukák.

A kukákat a Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nél lehet átvenni azoknak, akiknek nincs kukadíj tartozásuk a az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft felé.

A kukákat 2015. évben havonta egyszer az alábbi időpontokban fogják üríteni:

október 15.
november 12.
december 3.

A gyűjtőedény használatára vonatkozó rendelkezéseket a Városüzemeltetési Nonprofit kft-nél az átvételkor kapják meg az ingatlantulajdonosok. A kukák nem kerülnek tulajdonba a lakásokhoz, csak használatra.

Tisztelettel:

Magyari Ferenc
aljegyző

 

F E L H Í V Á S

Csenger Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2019. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

-    Felsőoktatási hallgatók számára („A” típus),

-    Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típus).
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Az elektronikusan kitöltött személyes és a pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán /4765 Csenger, Ady E. u. 14./
Csatolandó mellékletek:
- jövedelemnyilatkozat
- jövedelemigazolás
- a tanuló lakcímkártyájának fénymásolata
- felsőoktatásban tanulók esetén a 2018/2019. tanév első félévét igazoló eredeti hallgatói jogviszony igazolás  
- érettségi előtt álló középiskolás tanulók esetén iskolalátogatási igazolás
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2018. november 6.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy akinek jelenleg is érvényes „B” típusú pályázata van, annak az „A” típusú pályázatra való regisztrálása nem javasolt, mert ezzel elveszítheti a „B” típusú, három évre szóló ösztöndíj jogosultságát!
Akik már „A” típusú pályázati regisztrációval rendelkeznek a meglévő felhasználónevükkel és jelszavukkal léphetnek be a rendszerbe és tölthetnek ki új pályázati űrlapot. Elfelejtett felhasználónév és jelszó esetén segítséget kérhet a következő telefonszámokon:
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő: /06-1-550-2700/
A pályázati kiírás tartalmazza a regisztráció és az adatfeltöltés részleteit, a részletes pályázati feltételeket.
Pályázati kiírás elérhető a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalban (4765 Csenger, Ady E. u. 14. földsz. 1. iroda,) vagy letölthető Csenger város honlapjáról.

A pályázati kiírások illetve nyilatkozatok ide kattintva letölthetők!

C s e n g e r, 2018. október 5.

 

 

Az alábbi linkekre kattintva elérhetőek a dokumentumok.

Csenger Város Településfejlesztési Koncepciója

Csenger Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Csenger Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata

 

 

 

A Csengeri Napok városi ünnepségéről készült galéria ide kattintva megtekinthető.

 

Városunk a Csengeri Napok keretében kitüntetéseket adott át.
Erről készült Galériánkat ide kattintva megtekintheti.

 

 

 

 

 

Tisztelt csengeri lakosok!

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Csenger Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 2011. július 13.-án (szerda) tartott ülésén jóváhagyta a felülvizsgált Csenger Város „Díszpolgári cím”, a „Csenger Szolgálatáért” érdemérem és a „Csengerért” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.
A rendelet értelmében az egyes önkormányzati kitüntetések átadásának időpontja az augusztus 20.-i állami ünnep alkalmából rendezett ünnepség. A rendelet szerint az alábbi kitüntető címek adományozhatók:
-    „CSENGER VÁROS DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM” adományozható annak a természetes személynek, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett Csenger Városának, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez. A város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, gazdasági, kulturális, sportélet bármely területén kiemelkedően hasznos munkát végzett és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket ért el, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
A díszpolgári cím évente legfeljebb 2 db adományozható.

-    A „CSENGER SZOLGÁLATÁÉRT” érdemérem és az azzal együtt járó tárgyjutalom adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, közösségnek (továbbiakban: kitüntetett), aki(k) Csenger Város életének szellemi, kulturális, gazdasági, lelki, sport és egyéb fontos, életműszerűen minimum 20 – 25 évet meghaladó formálásáért lelkiismeretesen, önfeláldozóan, a közösség céljainak érdekében, kiemelkedően tevékenykedtek és munkásságukkal hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez, elismerést szereztek és példamutató emberi magatartásuk miatt köztiszteletben állnak.
A „CSENGER SZOLGÁLATÁÉRT cím évente legfeljebb 3 db adományozható.

-    A „CSENGERÉRT” kitüntetés adományozható annak a természetes személynek, csapatnak, csoportnak, közösségnek, aki(k), illetve amely(ek) a település társadalmi, gazdasági fejlődése, a kulturális élet területén, sportéletben, sportteljesítmény területén egyszeri vagy többszöri kiemelkedő tevékenységéért, magas szakmai színvonalat ért el, valamint a lakosság érdekében kiemelkedő közhasznú társadalmi tevékenységet fejtett ki és ezzel jelentősen hozzájárult a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapításához.
A „CSENGERÉRT” cím évente legfeljebb 4 db adományozható.

A rendelet 13. § (4) bekezdése értelmében az egyes önkormányzati kitüntetések, elismerések adományozására kizárólag írásban tehet javaslatot a Polgármester, települési képviselő, képviselő – testület bizottsága, elnöke, jegyző, intézményvezető, bármely, a városban tevékenységet kifejtő gazdasági, társadalmi szervezet, továbbá a város polgárai. Az írásbeli javaslattételt minden esetben indokolással együtt lehet a Képviselő – testület elé terjeszteni.
Kérem, hogy az egyes önkormányzati kitüntetés odaítélésére vonatkozó írásbeli javaslatát – a közelgő állami ünnepre való tekintettel – 2015. július 22.-ig (szerda) a Polgármesterhez a Hivatalon keresztül eljuttatni szíveskedjen.
Csenger, 2015. július 15.
Segítő együttműködését megköszönve, tisztelettel:


Forján Zsolt
Polgármester

 

Birtokba vehették az  fürdőzők az új Városi Uszodát. Igényes környezetben, kellemes hőmérsékletű vízzel, büfével és strandröplabda pályával várja vendégeit az új létesítmény.


Nyitvatartási idő:
7:00- 19:00 (a hét valamennyi napján)
Jegyárak:
Napijegy – 800 Ft
Kedvezményes napijegy (16 óra után) – 400 Ft
Heti bérlet (7 alkalom) – 2000 Ft

Ide kattintva megtekintheti a Városi Uszodáról készült Galériát!

 

Ide kattintva letölthetőek a csengeri értéktár 2015 évi határozatai tömörített formában.

 

<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Következő > Utolsó >>

15. oldal / 24

 Tanulói laptop program a csengeri Petőfi Sándor ÁMK- ban
bővebben >>

Oktatási infrastruktúra fejlesztése a Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat általános iskolai feladatellátási helyeken
bővebben >>

 

Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósítása a Csenger Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartói Társulásban
bővebben >>

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Csenger Város Önkormányzata
4765 Csenger,
Ady E. út 14.
Tel/Fax (06-44) 520-520, (06-44) 520-523
drsimai@csenger.hu
www.csenger.hu


A Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest
Váci u. 45 ,, C ’’ épület
www.esza.hu
www.nfu.hu


2014. március 26.-án Kövér László Házelnök Úr által, Tőkés László református püspök áldásával kerül sor ünnepélyes keretek között a Makovecz Imre által tervezett Járóbeteg-Szakellátó Központ átadására.

Teljes cikk >>


 Bratty Girl Randy Soft Soles Thicc Yellabone Bihh Pt 1 Athletic Model Works Out Her Pussy Hailey Transsexual Hung And Horny Hailey Candid Spanish Pawg Gluteus Divinus Sexy Mature Milf Shows And Fucks