A helyi identitás erősítése Csenger és Csengerújfalu összefogásával

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Csengeriek!


250 főt foglalkoztató Büntetés-végrehajtási Intézet épül Csengerben, ezzel kapcsolatban szeretnék az alábbiakban bővebb információt nyújtani minden érdeklődő munkavállaló számára. Először a hivatásos állomány (felügyelők, tisztek, tiszthelyettesek)létszámfeltöltésére kerül sor, ennek illetményi megoszlását a közzétett táblázat tartalmazza.
A háziorvosi terhelhetőségi igazolás birtokában a bv. szerv elvégzi a fizikai alkalmassági vizsgálatot. Amennyiben a fizikai alkalmassági vizsgálaton a jelentkező megfelelt, a rendvédelmi szerv egészségügyi szakterülete által kidolgozott szakmai protokoll szerint zajlik az egészségi és pszichikai alkalmasság megállapítása. A fizikai felmérés korosztály szerinti követelményeit a mellékelt táblázat tartalmazza.
Aki ezeken alkalmassá válik, annak egy 27 hetes tanfolyamon kell részt vennie,a tanfolyam kezdetétől már a BV állományához tartozik, tehát alapilletményi bért kap! Ezt követően a közalkalmazotti állásokra (gazdasági és adminisztratív munkatársak, könyvelők, karbantartók, szakács, élelmezésvezető, sofőr stb.) jelentkezők közül választják ki a megfelelő személyeket a Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársai.
Jelentkezni és érdeklődni a
központi e-mail címen: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
telefonszámon: 06-1-301-8150
illetve, a Csengeri Polgármesteri Hivatal Titkárságán, Papp Mariann ügyintézőnél van lehetőség!
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot (mely ide kattintva letölthető) szíveskedjen kitölteni és visszaküldeni a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre.

Tájékoztatom továbbá, hogy az egyes bv. intézetek és intézmények önálló létszámgazdálkodással rendelkeznek, így – amennyiben nem kizárólag a férőhelybővítésben érintett új bv. intézeteink valamelyikébe tervezi felvételét – esetleges alkalmazásával kapcsolatban az érintett szervezeti egység(ek) személyügyi szolgálataitól is szerezhet bővebb felvilágosítást a www.bv.gov.hu weboldalunkon.

 

A büntetés-végrehajtási szervezet a törvényben meghatározott szabadság-elvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a szabálysértési elzárást, a szabadságvesztésből szabadultak utógondozását, valamint egyes pártfogó felügyelői feladatokat végrehajtó állami, fegyveres rendvédelmi szerv. A büntetés-végrehajtás feladata a büntetési célok érvényesítése, mellyel hozzájárul a közrend és a közbiztonság erősítéséhez. Törvényes feladatainak ellátása során – a fogvatartottak társadalomba történő visszailleszkedésének elősegítése érdekében – együttműködik más állami szervekkel, civil szervezetekkel és vallási közösségekkel.
Tekintve, hogy a büntetés-végrehajtási szervezethez felvételre kerülők egy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjai lesznek, mind a kiválasztásukra, mind a szolgálatellátásukra különleges, az átlagosnál szigorúbb szabályok vonatkoznak, melyhez fokozott erkölcsi és anyagi megbecsülés párosul.

A hivatásos állománytagok döntő többségét képező felügyelők főbb szakmai tevékenységét a külső és belső objektumvédelem, a fogvatartottak szakszerű őrzése, felügyelete, ellenőrzése, előállítása és foglalkoztatása jelenti, amely elengedhetetlen feltétele a bv. szervek biztonságos, törvényes és rendeltetésszerű működésének, reintegrációs tisztjeink áldozatkész tevékenységének szakmai támogatásával elősegítik a fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedését is.

 

A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának szolgálati viszonyát a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) szabályozza, mely a hivatásos állományba vételhez az alábbi kritériumokat határozza meg:

a Hszt. 33. §-a alapján hivatásos szolgálati viszony azzal az önként jelentkező, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárral létesíthető,
aki a 18. életévét betöltötte, és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb,
aki rendelkezik a tervezett szolgálati beosztáshoz meghatározott iskolai végzettséggel (tiszthelyettesénél legalább érettségi, tisztnél felsőfokú iskolai végzettség),
aki a hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas,
akinek életvitele nem kifogásolható, és hozzájárul annak a szolgálati viszony létesítését megelőző, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez,
aki elfogadja egyes alapvető jogainak e törvény szerinti korlátozását,
aki tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonyának fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta és beleegyezése nélkül – a törvényben meghatározott esetekben és módon – a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a Rendőrségről szóló törvény szerinti megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti,
aki tiszti szolgálati beosztásba felvétel esetén a felsőfokú iskolai végzettség és az az általános követelmények teljesülése mellett, államilag elismert nyelvvizsgával is rendelkezik.

Alkalmassági vizsgálatok eljárásrendje
A vizsgálatot kérő szerv (bv. szerv) nyomtatványával (a korábbi és meglévő betegségeivel kapcsolatos tájékoztatást kérő), illetve a fizikai terhelhetőségről szóló igazolás formanyomtatvánnyal a háziorvost kell megkeresni. A háziorvosi terhelhetőségi igazolás birtokában a bv. szerv elvégzi a fizikai alkalmassági vizsgálatot. Amennyiben a fizikai alkalmassági vizsgálaton a jelentkező megfelelt, a rendvédelmi szerv egészségügyi szakterülete által kidolgozott szakmai protokoll szerint zajlik az egészségi és pszichikai alkalmasság megállapítása. A vizsgálatra a bv. szerv által kiállított megkereső kérelemmel, a jelentkező által kitöltött alkalmassági kérdőívvel, egészségi és pszichikai alkalmasságot igazoló nyomtatványokkal, illetve a már meglévő dokumentumokkal kell menni. A pszichikai és egészségi vizsgálat szempontrendszerét az 57/2009. (X.30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: ER) melléklete tartalmazza.
Egészségi alkalmasság
Az egészségi alkalmassági vizsgálat eredményes elvégzéséhez többek között az egy évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat, hölgyeknél egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati és citológiai vizsgálat, fogászati szűrővizsgálat, teljes körű labor vizsgálat és EKG lelet szükséges.

 

Ezen felül a kérdőíven megjelölt esetleges korábbi betegségekre, gyógykezelésekre, a jelenlegi egészségi állapotra vonatkozó szakorvosi lelet(ek)et, zárójelentés(ek)et is csatolni kell. Az egészségi alkalmassági vizsgálatot a bv. intézet alapellátó orvosa végzi.

Pszichikai alkalmasság
A pszichikai alkalmasságot személyiségtesztek, intelligenciatesztek, papír alapú és műszeres figyelemvizsgálatok és az exploráció komplex értékelése alapján, valamint – ha a vizsgált személy pszichikai állapota indokolja – kiegészítő vizsgálatok elvégzésével a vizsgálatot végző pszichológus minősíti. A pszichikai alkalmassági vizsgálatot a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja pszichológusai végzik.

Fizikai alkalmasság
A fizikai alkalmasság megállapítása céljából 50 éves életkor alatt fizikai (erőnléti) állapotfelmérésen kell részt venni. Az alkalmassági vizsgálatot kérő szerv személyügyi szerve a fizikai alkalmasság elbírálása szempontjából a vizsgálaton résztvevőket a tárgyévben betöltött életkor alapján négy korcsoportba sorolja. Az első korcsoportot 29 éves korig, a kettes korcsoportot 30-35 éves kor között, a hármas korcsoportot 36-40 éves kor között, a negyedik korcsoportot 41-49 éves kor között állapítja meg.

 

Az alkalmassági vizsgálatot kérő szerv személyügyi szerve a fizikai alkalmassági vizsgálaton résztvevőket – a korcsoportba történő besoroláson túl – a szolgálati beosztásuknak megfelelően alkalmassági kategóriába sorolja az ER 7. melléklete alapján. A fizikai alkalmasság megállapítására szolgáló mozgásformák a mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás, a hajlított karú függés, a fekvenyomás (hölgyeknek 25 kg, férfiaknak 60 kg), a 4x10 m-es ingafutás, a helyből távolugrás, a hanyattfekvésből felülés és a 2000 m-es síkfutás.

Kifogástalan életvitel ellenőrzés
A vizsgálatot a Nemzeti Védelmi Szolgálat területileg illetékes szerve végzi. A hivatásos állományba jelentkezőről, valamint a hivatásos állomány tagjáról, továbbá a vele közös háztartásban élő hozzátartozóról a bűnügyi nyilvántartó szerv valamennyi bűnügyi nyilvántartásából, továbbá a rendészeti szervek nyilvántartásaiból adatot igényelhet.
A jelentkezőnek írásban kell hozzájárulnia személyes adatai és bűnügyi személyes adatai kezeléséhez, továbbá az életvitele ellenőrzése érdekében a felvételét megelőzően és a szolgálati viszony tartama alatti ellenőrzéséhez. Az életvitel nem kifogástalan, ha a jelentkező esetében fennállnak a Hszt. 41. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró körülmények, a hivatásos állomány tagjával szemben bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen szabadságvesztés vagy közérdekű munka büntetést szabott ki, továbbá, ha büntetőeljárás során jogerős határozattal kényszergyógykezelését rendelte el, vagy a jelentkező vagy a hivatásos állomány tagja nem felel meg – különös tekintettel a szolgálaton kívüli magatartására, családi és lakókörnyezeti kapcsolataira, anyagi, jövedelmi viszonyaira, valamint a bűncselekményt elkövető vagy azzal gyanúsítható személyekkel fenntartott kapcsolatára – a szolgálat törvényes,befolyástól mentes ellátásának.

Szakmai képzések
Hivatásos állományba vételt követően – az önálló szolgálatteljesítés megkezdéséhez – a tiszthelyettesek esetében büntetés-végrehajtási felügyelő szakképzettség (27 hetes), tisztek esetében rendészeti szervező szakképzettség (23 hetes) megszerzése szükséges. A képzés bentlakásos (hétfőtől-péntekig) formában, budapesti képzési helyszínen valósul meg, melynek tartamára térítésmentes szállást és kedvezményes étkezést biztosítunk. A képzési helyre történő utazás szervezett formában térítésmentesen vagy egyénileg 86%-ban megtérített tömegközlekedéssel (MÁV, VOLÁN) lehetséges.

Juttatások
Tiszthelyettes (érettségihez kötött munkakörök) esetében a kezdő fizetés havi bruttó 220.000-Ft., tiszt (felsőfokú végzettséghez kötött munkakörök) esetében havi bruttó 330.000.-Ft. Ezen felül béren kívüli juttatásként évi 200.000-Ft. értékben biztosított cafetéria, továbbá ruházati utánpótlási ellátmány. A szolgálatteljesítés alapján évente két alkalommal teljesítményjuttatásban részesíthető a hivatásos állománytag, továbbá 86%-ban megtérítésre kerül a munkába járási költség (MÁV, VOLÁN), magángépjármű esetében 9 Ft/km. Ezen felül albérleti hozzájárulás, lakástámogatás, kedvezményes üdülés, szociális támogatás és mobilflotta csomag is biztosított.

Karrierút
A rendvédelmi életpálya a hivatásos állományba kinevezettek részére horizontálisan és vertikálisan egyaránt lehetőséget kínál a kiszámítható előmenetelre, melynek keretében hatékony és proaktív mentori rendszert működtet, célirányos szakmai képzéseket, továbbképzéseket, speciális tréningeket biztosít, továbbá tudatos és tervszerű tehetséggondozási rendszert működtet. A szakirányú felsőfokú iskolai végzettség megszerzésére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának rendészeti alapképzési szakán (bv. szakirány) nyílik lehetőség, de a szakmai előmenetel alapján a rendészeti vezetővé képzés is biztosított.

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Humán Szolgálat
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. 06-1/301-8150

 

 

 

 

 

 

 

 

Csengerben tartották meg a IV. Luby-emléknapot.

Csengerben tartották meg a IV. Luby-emléknapot. A Díszvendég Radványi Gáborné Luby Ágnes volt. Ünnepi köszöntőt mondott Forján Zsolt Csenger város polgármestere, Kovács Sándor országgyűlési képviselő, valamint Baracsi Endre a Megyei Közgyűlés alelnöke. Az emlékjel-állítást Dr. Csorba Sándor méltatta, majd az ünnepi műsor Szabó János szavalatával, Dani Attila és Veress Zoltán tárogatóművészek előadásával zárult. Emlékfa elültetésére és emlékkő elhelyezésére is sor került. Az emléknap konferenciával folytatódott a Helytörténeti Múzeumban.

A rendezvényről készült galériánkat ide kattintva megtekintheti.

 

2016. június 3.

 

Június 6-án az intézmény és az önkormányzat vezetőinek javaslata alapján részesültek kitüntetésben a kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok. Vincze Zoltán a „PS”KKIK intézményvezetőjének megnyitója után
Forján Zsolt Csenger Város polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, majd Farkasné Kiss Krisztina a csengeri Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatója tartotta meg beszédét.
Ezt követően kerültek átadásra a pedagógus kitüntetések.


Bulyáki Imre Sándorné 
Pappné Szabó Judit 
Balogh Ágnes 
Horváth Attila
Katona Róbert 
Ardainé Tóth Zita 
Erdősné Papp Judit 
Kazamér Tibor

A rendezvényről készült galériánkat ide kattintva megtekinthetik.

 

 

Ide kattintva letölthető a két nyomtatvány:

P01 nyomtatvány

K26 nyomtatvány

 

 

 

<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Következő > Utolsó >>

12. oldal / 24

 Tanulói laptop program a csengeri Petőfi Sándor ÁMK- ban
bővebben >>

Oktatási infrastruktúra fejlesztése a Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat általános iskolai feladatellátási helyeken
bővebben >>

 

Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósítása a Csenger Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartói Társulásban
bővebben >>

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Csenger Város Önkormányzata
4765 Csenger,
Ady E. út 14.
Tel/Fax (06-44) 520-520, (06-44) 520-523
drsimai@csenger.hu
www.csenger.hu


A Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest
Váci u. 45 ,, C ’’ épület
www.esza.hu
www.nfu.hu


2014. március 26.-án Kövér László Házelnök Úr által, Tőkés László református püspök áldásával kerül sor ünnepélyes keretek között a Makovecz Imre által tervezett Járóbeteg-Szakellátó Központ átadására.

Teljes cikk >>


 Bratty Girl Randy Soft Soles Thicc Yellabone Bihh Pt 1 Athletic Model Works Out Her Pussy Hailey Transsexual Hung And Horny Hailey Candid Spanish Pawg Gluteus Divinus Sexy Mature Milf Shows And Fucks