A Csengeri Napok városi ünnepségéről készült galéria ide kattintva megtekinthető.

 

Városunk a Csengeri Napok keretében kitüntetéseket adott át.
Erről készült Galériánkat ide kattintva megtekintheti.

 

 

 

 

 

Tisztelt csengeri lakosok!

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Csenger Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 2011. július 13.-án (szerda) tartott ülésén jóváhagyta a felülvizsgált Csenger Város „Díszpolgári cím”, a „Csenger Szolgálatáért” érdemérem és a „Csengerért” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.
A rendelet értelmében az egyes önkormányzati kitüntetések átadásának időpontja az augusztus 20.-i állami ünnep alkalmából rendezett ünnepség. A rendelet szerint az alábbi kitüntető címek adományozhatók:
-    „CSENGER VÁROS DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM” adományozható annak a természetes személynek, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett Csenger Városának, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez. A város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, gazdasági, kulturális, sportélet bármely területén kiemelkedően hasznos munkát végzett és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket ért el, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
A díszpolgári cím évente legfeljebb 2 db adományozható.

-    A „CSENGER SZOLGÁLATÁÉRT” érdemérem és az azzal együtt járó tárgyjutalom adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, közösségnek (továbbiakban: kitüntetett), aki(k) Csenger Város életének szellemi, kulturális, gazdasági, lelki, sport és egyéb fontos, életműszerűen minimum 20 – 25 évet meghaladó formálásáért lelkiismeretesen, önfeláldozóan, a közösség céljainak érdekében, kiemelkedően tevékenykedtek és munkásságukkal hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez, elismerést szereztek és példamutató emberi magatartásuk miatt köztiszteletben állnak.
A „CSENGER SZOLGÁLATÁÉRT cím évente legfeljebb 3 db adományozható.

-    A „CSENGERÉRT” kitüntetés adományozható annak a természetes személynek, csapatnak, csoportnak, közösségnek, aki(k), illetve amely(ek) a település társadalmi, gazdasági fejlődése, a kulturális élet területén, sportéletben, sportteljesítmény területén egyszeri vagy többszöri kiemelkedő tevékenységéért, magas szakmai színvonalat ért el, valamint a lakosság érdekében kiemelkedő közhasznú társadalmi tevékenységet fejtett ki és ezzel jelentősen hozzájárult a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapításához.
A „CSENGERÉRT” cím évente legfeljebb 4 db adományozható.

A rendelet 13. § (4) bekezdése értelmében az egyes önkormányzati kitüntetések, elismerések adományozására kizárólag írásban tehet javaslatot a Polgármester, települési képviselő, képviselő – testület bizottsága, elnöke, jegyző, intézményvezető, bármely, a városban tevékenységet kifejtő gazdasági, társadalmi szervezet, továbbá a város polgárai. Az írásbeli javaslattételt minden esetben indokolással együtt lehet a Képviselő – testület elé terjeszteni.
Kérem, hogy az egyes önkormányzati kitüntetés odaítélésére vonatkozó írásbeli javaslatát – a közelgő állami ünnepre való tekintettel – 2015. július 22.-ig (szerda) a Polgármesterhez a Hivatalon keresztül eljuttatni szíveskedjen.
Csenger, 2015. július 15.
Segítő együttműködését megköszönve, tisztelettel:


Forján Zsolt
Polgármester

 

Birtokba vehették az  fürdőzők az új Városi Uszodát. Igényes környezetben, kellemes hőmérsékletű vízzel, büfével és strandröplabda pályával várja vendégeit az új létesítmény.


Nyitvatartási idő:
7:00- 19:00 (a hét valamennyi napján)
Jegyárak:
Napijegy – 800 Ft
Kedvezményes napijegy (16 óra után) – 400 Ft
Heti bérlet (7 alkalom) – 2000 Ft

Ide kattintva megtekintheti a Városi Uszodáról készült Galériát!

 

Ide kattintva letölthetőek a csengeri értéktár 2015 évi határozatai tömörített formában.

 

2015. május 29-én délelőtt 10 órától került sor a ,,Csenger városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat keretein belül megvalósított, új Városi Uszoda átadó ünnepségére, melyen jelen volt Hargitay András, többszörös világ- és Európa-bajnok úszó, utánpótlás szövetségi kapitány is. Az ünnepélyes szalagátvágást követően, amellett, hogy a Johannita Segítő Szolgálat jóvoltából egészségügyi állapotfelmérés és tanácsadás is rendelkezésükre állt; vízimentő-bemutatót, illetve az uszoda parkolójában felállított színpadon különböző mozgásformák bemutatásával színesített, széles spektrumon mozgó műsort tekinthettek meg az ünnepség résztvevői, melyben helyet kapott a klasszikus balett mellett pl. a boot camp, a Wing Tsun Kung Fu és a néptánc is.

Ide kattintva megtekintheti a rendezvényről készült képeket tartalmazó galériánkat.

 

 

 

Az alábbi linkeken megtekinthetőek a következő tartalmak:

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA
„Egyeztetési változat”

CSENGER VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
„Egyeztetési változat”

CSENGER VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA
„Egyeztetési változat”

Csenger Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Csenger Város Integrált Településfejlesztési Stratégia illetve a Településfejlesztési Koncepció tervezetéről 2015. június 24-én (szerda) 15 órától lakossági fórumot tart.
A lakossági fórum helyszíne: Polgármesteri Hivatal (4765 Csenger Ady E u. 14.) Házasságkötő terem.

 

A Csengeri Értéktár Bizottság az alábbi felhívás közzétételével kéri a csengeri polgárokat, civil és társadalmi szervezeteket, hogy lakókörnyezetükben a települési értéktárba felvételre érdemes nemzeti értékeket gyűjtsék össze, és javaslataikat terjesszék a Bizottság elé. A héttagú szakmai testület örömmel fogad minden ötletet, elképzelést, és köszönettel fogadja a csengeri lakosság támogató együttműködését.


A Csengeri Helyi Értéktár a város területén fellelhető nemzeti értékeket tartalmazó gyűjtemény lesz. A város közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi érték felvételét a Csengeri Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adatlap kitöltésével mely ide kattintva elérhető.

A javaslatot folyamatosan be lehet nyújtani a Városi Művelődési Központba (4765 Csenger, Ady E u. 7-11.) vagy a Múzeumba (4765 Csenger, Hősök tere 3-5)


A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:
a) agrár- és élelmiszergazdaság
b) egészség és életmód

c) épített környezet
d) ipari és műszaki megoldások
e) kulturális örökség
f) sport
g) természeti környezet: 
h) turizmus és vendéglátás:


Csenger, 2015. március 31.

Szabó János sk.

Elnök

Csengeri Értéktár Bizottság

 

 

 


A máriapócsi görögkatolikus kegytemplom zarándokhellyé válásának 300. évfordulója alkalmából országjáró körútra indult a máriapócsi Szűz Mária-kegykép. A tricentenárium jubileumi évének keretében létrejövő országjárás első állomásaként Csengerbe érkezett a híres könnyező Mária-ikon, melynek érkezését a város és a környék lakosain kívül számos messziről – határon innen és túlról – érkező zarándok is izgatottan várta. Porcsalmáról pl. húszan indultak el gyalogosan már a reggeli órákban, hogy útközben (Tyukod, Ura és Csengerújfalu községek érintésével) közel százfősre duzzadt csoportjuk érkezését a szent kép érkezéséhez igazítva csatlakozzanak a város főterén összesereglett hívekhez.
A kegykép 13.30-kor, rendőri felvezetéssel érkezett meg Csengerbe, hogy rövid ideig a Szent István téren váljék láthatóvá a hívek számára. Miután a kegykép elhelyezésre került a város főterén felállított színpadon, Ignácz András parókus köszöntőjében fontosnak tartotta elmondani, hogy ez egy olyan nap, mikor a város főterén nem csak az utcák érnek össze, hanem a szívek és a lelkek ugyanúgy. Forján Zsolt, Csenger Város polgármestere amellett, hogy köszöntötte a Csengerbe érkezőket, kiemelte: a mai nap kettős ünnep Csenger számára, hiszen amellett, hogy március 8-án ünnepeljük a hölgyeket, ugyanezen az ünnepi napon érkezett Csengerbe a magyar és egyetemes történelem páratlan kulturális értékkel bíró, hazánkban és külföldön is egyaránt tisztelt, féltve őrzött ereklyéje, az Isten fiának életet adó Szűz Máriát ábrázoló kegykép.
A köszöntőket követően a kegyképet gyalogosan kísérték át a Makovecz Imre tervei alapján, 2000-ben épült ,,angyalszárnyas” templomba, ahol Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök köszöntötte az egybegyűlteket, majd ezt követően megkezdődött a Paraklisz. Ezután következett a rozsályi és csegöldi egyházközség, majd az Orfeusz Egyesület és a Támasz-Pont műsora. A nap római katolikus szentmisével folytatódott, melyet Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök celebrált. Ezt Nagy Szent Bazil Liturgiája, majd a Vecsernye követte.

Ide kattintva megtekinthető az eseményről készített galéria!

 

<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Következő > Utolsó >>

11. oldal / 20

 Tanulói laptop program a csengeri Petőfi Sándor ÁMK- ban
bővebben >>

Oktatási infrastruktúra fejlesztése a Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat általános iskolai feladatellátási helyeken
bővebben >>

 

Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósítása a Csenger Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartói Társulásban
bővebben >>

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Csenger Város Önkormányzata
4765 Csenger,
Ady E. út 14.
Tel/Fax (06-44) 520-520, (06-44) 520-523
drsimai@csenger.hu
www.csenger.hu


A Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest
Váci u. 45 ,, C ’’ épület
www.esza.hu
www.nfu.hu


2014. március 26.-án Kövér László Házelnök Úr által, Tőkés László református püspök áldásával kerül sor ünnepélyes keretek között a Makovecz Imre által tervezett Járóbeteg-Szakellátó Központ átadására.

Teljes cikk >>