209/2010. (XI.18.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- A Közmeghallgatás időpontjáról. -