F E L H Í V Á S

 

Csenger Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2020. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 

- Felsőoktatási hallgatók számára („A” típus),

 

- Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típus).

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Az elektronikusan kitöltött személyes és a pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán /4765 Csenger, Ady E. u. 14./

Csatolandó mellékletek:

- jövedelemnyilatkozat

- jövedelemigazolás

- a tanuló lakcímkártyájának fénymásolata

- felsőoktatásban tanulók esetén a 2019/2020. tanév első félévét igazoló eredeti hallgatói jogviszony igazolás

- érettségi előtt álló középiskolás tanulók esetén iskolalátogatási igazolás

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2019. november 5.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy akinek jelenleg is érvényes „B” típusú pályázata van, annak az „A” típusú pályázatra való regisztrálása nem javasolt, mert ezzel elveszítheti a „B” típusú, három évre szóló ösztöndíj jogosultságát!

Akik már „A” típusú pályázati regisztrációval rendelkeznek a meglévő felhasználónevükkel és jelszavukkal léphetnek be a rendszerbe és tölthetnek ki új pályázati űrlapot. Elfelejtett felhasználónév és jelszó esetén segítséget kérhet a következő telefonszámokon:

- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő: /06-1-550-2700/

A pályázati kiírás tartalmazza a regisztráció és az adatfeltöltés részleteit, a részletes pályázati feltételeket.

Pályázati kiírás elérhető a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalban (4765 Csenger, Ady E. u. 14. földsz. 1. iroda,) vagy letölthető Csenger város honlapjáról. www.csenger.hu

C s e n g e r, 2019. október 4.

Az alábbi linkekre kattintva letölthetőek a mellékletek: