Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019. (I.24.)CSKTH

H a t á r o z a t a

- Igénybejelentés kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra -

 

 


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019. (I.24.)CSKTH

H a t á r o z a t a

- Csengeri Kézilabda Club támogatási kérelme –


 

 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2019. (I.24.)CSKTH

H a t á r o z a t a

- Csengeri Ifjúsági Egyesület támogatási kérelméről –

 

 


 

 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2019. (I.24.)CSKTH

H a t á r o z a t a

 

- Csenger Város Önkormányzat és Csenger Roma Helyi Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-ban foglalt megállapodás felülvizsgálatáról–

 


 

 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2019. (I.24.)CSKTH

H a t á r o z a t a

 

- a Képviselő-testület 22/2018. (III.19.) CSKTH határozatának módosításáról

 


 

 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2019. (II.15.)CSKTH

H a t á r o z a t a

 

- Csenger Város Önkormányzat 2018.évi költségvetésének első fordulós tárgyalásáról -

 


 

 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2019. (II.15.) CSKTH

H a t á r o z a t a

 

- A Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásról szóló előterjesztés elfogadásáról.-


 

 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2019. (II.15.) CSKTH

H a t á r o z a t a

 

- A Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése című pályázattal kapcsolatos előterjesztés elfogadásáról.-

 


 

 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2019. (II.15.) CSKTH

H a t á r o z a t a

- Önkormányzati tulajdonban álló ingatlan értékesítésről –

 

 

 


 

 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2019. (II.15.) CSKTH

H a t á r o z a t a

 

„Esély Otthon- avagy a fiatalok helyben maradásának ösztönzése Csengerben” elnevezésű projekt keretében tanulmányi ösztöndíj pályázat kialakításáról

 


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2019. (II.15.) CSKTH

H a t á r o z a t a

EFOP-3.9.2-16-2017-00036 azonosító számú „Holnap itt fogant a mában”- Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Csengerben és a környező településeken elnevezésű projekt keretében tanulmányi ösztöndíj pályázat kialakításáról


 

 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2019. (II.15.) CSKTH

H a t á r o z a t a

 

- Az Európai Unió 2016/679 EU (GDPR) rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott feladatok ellátásáról –

 

 


 

 

Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2019. (II.15.) CSKTH

H a t á r o z a t a


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2019. (II.15.)CSKTH

 

- Csengeri Nyugdíjas Szeretet Egyesület visszatérítendő Önkormányzati támogatásáról-


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2019. (II.15.)CSKTH

H a t á r o z a t a

 

- Csengeri „SEN-SEI” Karate Egyesület vissza nem térítendő Önkormányzati támogatás  -

 


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2019. (II.15.) CSKTH

H a t á r o z a t a

- Csenger Városi Kézilabda Club részére vissza nem térítendő Önkormányzati támogatás biztosításáról -

 


 

 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2019. (II.22.) CSKTH

H a t á r o z a t a

- „Csenger-Pátyod települések közötti külterületi helyi út felújítása gépbeszerzéssel” című pályázatról -

 


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2019. (II.22.)CSKTH

- 2019. évi gyermekétkeztetés költségeihez biztosított önkormányzati támogatásról -

 


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2019. (II.22.)CSKTH

H a t á r o z a t a

Határozata

- Csenger Város Önkormányzat rendezési terve módosításának elindításáról

 


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2019. (II.22.)CSKTH

H a t á r o z a t a

Határozata

 

- Varázskert Biztos Kezdet Gyerekház szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának módosításáról -