Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2009. (II.11.) CSKTH
H a t á r o z a t a

- az Önkormányzat tulajdonában már meglévő, és az Uniós támogatással
később megvalósuló ivóvíz- és szennyvíz közművek üzemeltetésének egyes kérdéseiről. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2009. (II.11.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- a KEOP –7.1.2.0-0104 azonosító számú, „Csenger Városban szennyvízközmű építése” tárgyú projekt Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának és költség-haszon elemzésének jóváhagyásáról. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2009. (II.16.) CSKTH
H a t á r o z a t a


-Csenger Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló1/2009. (II.25.) CSKTR Rendeletének végrehajtására. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2009. (II.16.) CSKTH
H a t á r o z a t a

- Csenger Többcélú Kistérségi Társulásban történő képviseletről.  -

 


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2009. (II.16.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- pályázat benyújtásáról, a TÁMOP.5.2.2./08/2 „a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatására, a konvergencia régiók területén -

 


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2009. (II.26.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- Az Észak-alföldi Regionális Operatív Program ÉAOP-2007-4.1.1/2F Oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének támogatása pályázati kiírásra, a „Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat integrált oktatásának fejlesztése, infrastrukturális beruházás és eszközbeszerzés” című 2. körös pályázat benyújtásáról, és Konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról -

 


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2009. (II.26.) CSKTH
H a t á r o z a t a

- pályázat benyújtásáról, az NKA Közművelődési Szakmai Kollégium „A közművelődés reprezentatív eseményeinek támogatására, a nem hivatásos művészeti találkozók, városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai rendezvények megrendezésére, melyek 2009. május 01. - 2009. október 31. között kerülnek lebonyolításra” címmel „Kistérségi hagyományőrző találkozó” megrendezéséhez támogatás elnyerésére.  -

 


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2009. (III.09.) CSKTH
H a t á r o z a t a

- pályázat benyújtásáról, a TÁMOP.5.2.2./08/2 „a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatására, a konvergencia régiók területén  -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2009. (III.09.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- pályázat benyújtásáról, a TÁMOP.5.2.2./08/2 „a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatására, a konvergencia régiók területén -

 


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2009. (III.26.) CSKTH
H a t á r o z a t a

- „Csenger városban szennyvízközmű kiépítése” tárgyú önkormányzati beruházás megvalósításához kapcsolódó víziközmű társulat megalakításáról, és az ahhoz kapcsolódó szervezési kérdésekről. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2009. (III.26.) CSKTH
H a t á r o z a t a

- Csenger Város Önkormányzat 2009.évi összesített közbeszerzési tervéről.  -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2009. (III.26.) CSKTH
H a t á r o z a t a

- a Csenger Önkéntes Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére benyújtott pályázatához saját forrás biztosításáról. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2009. (III.26.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- „Diákok az iskolai erőszak ellen” elnevezésű bűnmegelőzési programban való részvételről.  -

 


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2009. (III.26.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- pályázati felhívás közzététele Csenger Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezet vezetői álláshelyének betöltésére -

 


 


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2009. (III.26) CSKTH
H a t á r o z a t a


-Közösségi busz beszerzéséről, együttműködés keretében a Csenger Többcélú Kistérségi Társulással -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2008. (III.26.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- Csengeri II. számú fogorvosi körzet vállalkozásba adásáról -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2009. (III.26.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- Falusi Turizmus Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Szervezetébe történő belépésről -

 


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2008. (IV.15.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- A„VII. Almafesztivál” című rendezvény pályázat készítési díja. -

 


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2008. (IV.28.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- Közösségi busz beszerzéséről, együttműködés keretében a Csenger Többcélú Kistérségi Társulással -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2009. (IV. 27.) CSKTH számú
H a t á r o z a t a


- Csenger Város Önkormányzat 2009.évi Közfoglalkoztatási Tervéről. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2008. (VI.05.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- Csenger Város Önkormányzat bankszámláinak vezetésére érkezett ajánlatok értékeléséről. -Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2009. (IV.23.) CSKTH
H a t á r o z a t a


-az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok 2009. évi I.ütemű támogatására vonatkozó igény benyújtásáról -Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2009. (IV.23.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- a "Petőfi Sándor" Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának megbízásáról. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2008. (IV.23.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- a Csenger  I.-II. fogorvosi körzet fogorvosi ellátásának biztosításáról, vállalkozói szerződés-tervezet véleményezéséről. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2008. (IV. 23.) CSKTH számú
H a t á r o z a t a


- A Városi Sportcsarnok, Városi Sportcentrum felújítási programjáról -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2009. (V. 27.) CSKTH számú
H a t á r o z a t a


- A pénzügyi tanácsadóval kötött megbízási szerződés alapján a pénzügyi befektetések sikerdíjának elszámolásáról. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2009. (V.27.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- A 2009. június 7-ére kitűzött Európai Parlamenti választás pénzügyi tervének jóváhagyásáról.


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2009. (V.27.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- a szamosangyalosi 019/21 hrsz-u külterületi ingatlan megvásárlásáról -

 


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2009. (V.27.) CSKTH
H a t á r o z a t a

- az önkormányzat tulajdonát képező csengeri 117/5 és 119/1 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2009. (VI.17.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- A Leghátrányosabb helyzetű kistérségek komplex felzárkóztatási program keretében, az ÉAOP-2009-4.1.2/D Egészségügyi infrastruktúra-fejlesztés az LHH kistérségekben pályázati felhívásra benyújtandó Csengeri kistérség járóbeteg-szakellátás fejlesztése, az egészségügyi központ bővítése tárgyú projekt pályázati dokumentációjának elkészítésére, valamint a projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozó ajánlat értékeléséről. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
80-83/2009. (VI.17.) CSKTH
H a t á r o z a t a
 

- KEOP-7.1.2.0-2008-0104 azonosító számú Csenger Városban szennyvízközmű építése” tárgyú projekt Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának és költség- haszon elemzésének jóváhagyásáról. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2009. (VI.17.) CSKTH
H a t á r o z a t a

- Az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program ÉAOP-2007-4.1.1/2F Oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének támogatása pályázati kiírásra benyújtott. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2009. (VI.17.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- a Csenger Önkéntes Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére benyújtott pályázatához saját forrás biztosításáról. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2009. (VI.17.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- Önkormányzati közmunkaprogram keretében, a kötelező önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése érdekében pályázat benyújtásáról a CÉDE előirányzathoz.


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2009. (VI.29.) CSKTH
H a t á r o z a t a


az önkormányzat „Csenger 2027” nevű kötvény kibocsátásáról
szóló 6204-8/2007. számú okirat módosításának a CIB Bank által történt kezdeményezéséről.
-


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2009. (VI.29.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- Csenger Térségi Kht. átalakításáról non-profit korlátolt felelősségű társasággá -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2009. (VI.29.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- Csenger Gazdaságfejlesztési Kht. átalakításáról non-profit korlátolt felelősségű társasággá -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2009. (VI.29.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- a Csenger  I. sz. fogorvosi körzet működtetési joga visszavonásának kezdeményezéséről.  -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testület
107/2009. (VI.29.) CSKTH
H a t á r o z a t a

Csengeri Önkormányzati Intézmények Gazdasági Szervezete (GESZ) vezetőjének megbízásáról.  -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2009. (VII.02.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- Önkormányzati közmunkaprogram keretében, a kötelező önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése érdekében pályázat benyújtásáról a CÉDE előirányzathoz.


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2009. (VII.14.) CSKTH
H a t á r o z a t a


A „Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat integrált oktatásának fejlesztése, infrastrukturális beruházás és eszközbeszerzés” című ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0030 számú projekthez kapcsolódó – nem támogatott – építés-kivitelezési feladatokra vonatkozó ajánlat értékeléséről.  -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2009. (VI.29.) CSKTH
H a t á r o z a t a


-  a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Közművelődési Szakmai Kollégiuma pályázati felhíváshoz történő csatlakozásról, saját forrás biztosításáról a 2010.évre tervezett városi rendezvény megvalósításához.  -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2009. (VII.14.) CSKTH
H a t á r o z a t a


Megbízási szerződés megkötéséről szakmai-pénzügyi tanácsadásra. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2009. (VII.14.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- a sportfeladatokat ellátó egyesületek támogatásáról.  -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2009. (VIII.03.) CSKTH
H a t á r o z a t a

- „Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat integrált oktatásának fejlesztése, infrastrukturális beruházás és eszközbeszerzés” című  ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0030. számú projekthez kapcsolódó –nem támogatott- építés-kivitelezési feladatokról. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2009. (VIII.03.) CSKTH
H a t á r o z a t a


A TÁMOP5.2.5-08/2-2009-0058. jelű „Add a kezed” hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának erősítése Csengerben a „Biztos Kezdet program” segítéségével című pályázat megvalósítása, tájékoztató a támogatási szerződés feltételeiről.  -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2009. (VIII.03.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- a Csenger Önkéntes Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére benyújtott pályázatához saját forrás biztosításáról. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2009. (VIII.03.) CSKTH
H a t á r o z a t a


A pénzügyi tanácsadóval kötött megbízási szerződés alapján a pénzügyi befektetések sikerdíjának elszámolásáról.  -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2009. (VIII.06.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- „Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat épületeinek karbantartási feladatairól, és ahhoz kapcsolódó költség biztosításáról. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2009. (VIII.06.) CSKTH
H a t á r o z a t a

- az Önkormányzat tulajdonában, az Arany János utcában lévő gyalogos járda 600 m. hosszúságban történő karbantartásához szükséges anyagköltség fedezetének biztosításáról. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2009. (IX.14.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- a Csenger  I.-II. fogorvosi körzet fogorvosi ellátásának biztosításáról, területi ellátási kötelezettségű vállalkozói szerződés jóváhagyásáról.  -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2009. (IX.14.) CSKTH
H a t á r o z a t a

- A „VIII. Csengeri Almafesztivál” programjának és költségvetésének jóváhagyásáról -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testület
141/2009. (IX.14.) CSKTH
H a t á r o z a t a

- a 2009. augusztus 20.-ai rendezvény (Csengeri Napok) költségvetésének jóváhagyásáról. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testület
149/2009. (IX.21.) CSKTH
H a t á r o z a t a

- Csenger Város szennyvízelvezetési és tisztítási projekt tárgyú, KEOP-1.2.0/1F-2008-0104 azonosító számú, önkormányzati beruházás megvalósításához
kapcsolódó önkormányzati saját forrás kiegészítésére pályázat benyújtásáról
-


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testület
162/2009. (IX.29.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- Szamosangyalos 024/5 hrsz-ú földterület út céljára történő megvásárlásáról, szennyvízberuházáshoz kapcsolódó tisztítómű megközelítéséhez. -

 


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
174/2009. (XI.13.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatósága által közzétett LEADER pályázat benyújtásáról az „Ifjúsági Alkotótábor” támogatására. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
187/2009. (XI.19.) CSKTH
H a t á r o z a t a


Csengeri Önkormányzati Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete (GESZ) vezetőjének megbízásáról.  -


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
194/2009. (XI.25.) CSKTH
H a t á r o z a t a

- KEOP–7.1.2.0-2008-0104 azonosító számú Csenger Városban szennyvízközmű építése” tárgyú projekt megvalósításáról, a projekt költségvetésének elfogadásáról -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
204/2009. (XI.30.) CSKTH
H a t á r o z a t a


folyószámla hitelkeret szerződés megújításáról.  -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
208/2009. (XI.30.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- a Central-Credit Kft-vel a kötvény kibocsátásból származó fejlesztési célú bevétel hasznosítására kötött megbízási szerződés módosításáról,
a pénzügyi befektetések sikerdíjának elszámolásáról
. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
224/2009. (XII.17.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- a Csenger  I. fogorvosi körzet fogorvosi ellátásának biztosításáról, területi ellátási kötelezettségű ellátási szerződés jóváhagyásáról az ÉP-DENT Kft-vel.  -

 


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
225/2009. (XII.17.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- a KRISTADANTA Kft-vel a Csenger  I.-II.sz. fogorvosi körzet fogorvosi ellátására a 139/2009.(IX.14.) CSKTH határozattal jóváhagyott,
területi ellátási kötelezettségű ellátási szerződés módosításáról.
  -

 


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
229/2009. (XII.17.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- hulladékártalmatlanítási közszolgáltató kijelöléséről. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
232/2009. (XII.17.) CSKTH
H a t á r o z a t a


- Pályázat benyújtásáról, a Környezet és Energia Operatív pályázati felhívására,
a Csenger város fűtési energiájának kiváltása földgázról geotermális energiahordozóra a város kiemelt közintézményeinél tárgyú önkormányzati beruházás megvalósítására.
-