1/2015. (II.16.) CSKTH

- Csenger Vráos Önkormányzat 2015. évi Költségvetéséről szóló rendelet-tervezet és számítási anyag I. fordulós megtárgyalásáról-


2/2015. (II.16.) CSKTH

- a Képviselő-testület 2015. évi ülés- és munkatervéről-


3/2015. (II.16.) CSKTH

- Csenger Város Önkormányzata, valamint a Csenger Roma Helyi Nemzetiségi önkormányzat között kötött együttműködési megállapodásról -


4/2015. (II.16.) CSKTH

- Csengeri Értéktár Bizottság létrehozásáról -


5/2015. (II.16.) CSKTH

- Szatmári Különleges Mentőszolgálat c. projekt megvalósításáról és kibővítéséről -


6/2015. (II.16.) CSKTH

- tulajdonosi hozzájárulás a fehérgyarmati 905 hrsz. alatti ingatlan elbirtoklás jogcímán történő megszerzéséhez -


10/2015. (III.16.) CSKTH

- az Állami Számvevőszék által Csenger Városban az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évben végzett ellenőrzéséhez kapcsolódó utóellenőrzés megállapításáról -


11/2015. (III.16.) CSKTH

- az Állami Számvevőszék által Csenger Városban az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évben végzett ellenőrzéséhez kapcsolódó utóellenőrzés megállapításáról, a Polgármester intézkedésének jóváhagyásáról -


12/2015. (III.16.) CSKTH

- a gazdasági szervezettel nem rendelkező Csenger Város Önkormányzat Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ és a kijelölt Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyásáról -


13/2015. (III.16.) CSKTH

- a gazdasági szervezettel nem rendelkező "Petőfi Sándor" Könyvtári Közművelődési és Intézményfenntartó Központ és a kijelölt Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyásáról -


14/2015. (III.16.) CSKTH

- a 2015. évre érvényes élelmezési nyersanyag költségnorma szintjének meghatározásáról szóló 136/2014.(XI.27.) CSKTH határozat módosításáról -


15/2015. (III.16.) CSKTH

- Csenger város önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervéről -


16/2015. (III.16.) CSKTH

- Víziközmű vagyontárgyak vagyonértékelése -


17/2015. (III.16.) CSKTH

- IV. Makovecz napok megrendezése érdekében pályázat benyújtásáról -


18/2015. (III.16.) CSKTH

- a településrendezési tervek módosítása során alkalmazott partnerségi egyeztetés szabályairól -


20/2015. (III.16.) CSKTH

- egyházi iskolai oktatásról -


21/2015. (IV.02.) CSKTH

- rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtásáról -


22/2015. (IV.13.) CSKTH

- rendkívüli szociális támogatási igény benyújtásáról -


23/2015. (IV.13.) CSKTH

- A Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont szerinti szociális szakosított ellátási és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására meghirdetett pályázat benyújtásáról -


24/2015. (IV.13.) CSKTH

- Az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó fejlesztési célú hitel felvételéről -


25/2015. (IV.13.) CSKTH

- Csenger Városi Kézilabda Club részére pályázati saját forrás biztosításáról -


26/2015. (IV.13.) CSKTH

- Támogató szolgálat megszervezésére vonatkozó ellátási szerződés jóváhagyásáról -


29/2015. (V.07.) CSKTH

- Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014-2019-es önkormányzati ciklusra szóló Önkormányzati Gazdasági Programjának jóváhagyásáról -


30/2015. (V.07.) CSKTH

- ,,Petőfi Sándor" Könyvtári Közművelődési és Intézményfenntartó Központ Alapító Okiratáról -


31/2015. (V.07.) CSKTH

- A gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosításának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról -


32/2015. (V.07.) CSKTH

- Polgármester éves cafetéria keretösszegének meghatározásáról, a Cafetéria Szabályzat jóváhagyásáról -


33/2015. (V.07.) CSKTH

- a Polgármester 2015. éves szabadságának ütemezéséről -


35/2015. (V.07.) CSKTH

- ingatlan cserére irányuló kérelem elbírálásáról -


37/2015. (V.13.) CSKTH

- a köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások körében tanuszoda létesítéséről, a tárgyban hozott 35/2014. (III.19.) CSKTH számú határozat módosításáról -


38/2015. (V.13.) CSKTH

- Csenger Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálat című dokumentumok elfogadásáról -


39/2015. (V.13.) CSKTH

- Az ingatlanvásárláshoz kapcsolódó fejlesztési célú hitel felvételéről -


40/2015. (V.13.) CSKTH

- "Petőfi Sándor" Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ által (ROM-RKT-15) ,,Akkor és most" roma kulturális események megvalósítására benyújtott pályázat programjának támogatéséról -


41/2015. (V.13.) CSKTH

- pályázat benyújtásáról a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására -


43/2015. (V.26.) CSKTH

- az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 9/2015 (III.16.) CSKTH számú határozat módosításáról -


45/2015. (V.26.) CSKTH

- a Csengeri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évi vagyonmérlegének, egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásár


46/2015. (V.26.) CSKTH

- a Csengeri Városüzemeltetési nonprofit Kft. 2014. évi vagyonmérlegének, egyszerűsített éves beszámolójának és eredmény kimutatásának jóváhagyásáról. -


47/2015. (V.26.) CSKTH

- Független könyvvizsgálói jelentés eéfogadásáról -


48/2015. (VI.26.) CSKTH

- gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről -


49/2015. (V.26.) CSKTH

- Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratáról -


50/2015. (V.26.) CSKTH

- az utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek erősítését célzó ,,Kisméretű műfüves pálya" megvalósításáról szóló 48/2014. (IV.09.) CSKTH határozat módosításáról -


51/2015. (V.26.) CSKTH

- Pályázat benyújtásáról az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Támogatásra Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal felújítására -


52/2015. (V.26.) CSKTH

- Pályázat benyújtásáról az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Támogatásra, az Önkormányzat tulajdonában belterületi út burkolat felújítására -


53/2015. (V.26.) CSKTH

- Pályázat benyújtásáról az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Támogatásra, Csenger Városi Sportcentrum felújítására, labdarúgó és atlétikai edzőpálya építésére -


54/2015. (V.26.) CSKTH

- Csenger, külterület, 0162/1 hrsz-ú ingatlan ingatlanforgalmi értékbecsléséről -


55/2015. (V.26.) CSKTH

- Klímavédelmi program támogatásáról -


56/2015. (V.26.) CSKTH

- az Önkormányzat tulajdonát képező Csenger, Rákóczi u. 26/13. szám alatti fecskelakás kiutalásáról. -


57/2015. (VI.08.) CSKTH

- az Önkormányzat javára, településfejlesztési célból, az ipari park bővítéséhez ingatlan vásárlásáról szóló 164/2014. (XII.15.) CSKTH számú határozat módosításáról -


58/2015. (VI.08.) CSKTH

- Mikrobusz beszerzéséről -


59/2015. (VI.08.) CSKTH

- Ingatlan vásárlási szándékról -


60/2015. (VI.08.) CSKTH

- A Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pont szerinti közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra meghirdetett pályázat benyújtásáról -


75/2015. (VIII.12.) CSKTH

- rendkívüli szociális támogatási igény benyújtásáról -