2012. december 03. Aláírásra került a Vállalkozói szerződés

A belvízcsatorna-hálózat generál kivitelezéséhez szükséges vállalkozói szerződést 2012. december 03.-án írta alá Forján Zsolt Csenger Város polgármestere (mint Megrendelő) és a KE-VÍZ 21 zRt ügyvezető igazgatója Benzce Antal (mint Vállalkozó).

 

2012. december 10. – kitűzésre került a munkaterület átadás-átvételi eljárás

Az aláírt generál vállalkozási szerződés aláírása után a Beruházó Önkormányzat a „Csenger település belterületi vízrendezés I. ütem” kivitelezésére vonatkozó munkaterületet a kiviteli terv készítéséhez, (a tervek jóváhagyása után) a kivitelezési munka végzéséhez átadta.
A kivitelezési munka várhatóan 2013. márciusában elkezdődik.


2013. május 14. – A tényleges munkakezdés 2013. áprilisában megkezdődött.

2013.04. hó végén megkezdődött a konkrét kivitelezési munka.
A kivitelező a Tibota I. oldalág földmedrű csatorna kotrását végezte el. Párhuzamosan folyik a munka a 3-6 jelű csatorna Nagykárolyi utcai szakaszán és a Tisza uton a Tibota I. oldalág burkolt csatornáján. A burkoló elemek, anyagok szállítása folyamatosan történik.


2013.10.07.- A kivitelezési munkák előrehaladása:

A kivitelezési munkák 85%-ban elkészültek. Várhatóan november végére tehető a kivitelezés 100%-ban való teljesülése, addig is a munkák akadálymentesen haladnak tovább. Az erről készült fotókat a Galéria menüpontban tekinthetik meg.

 

2013.11.18.- Kivitelezési munkálatok jelenlegi állása:

A kivitelezési munkák 90%-ban elkészültek, a kiegészítő beruházás közbeszerzési eljárása folyamatban van. Ennek sikeres lezárását követően a munkálatok is tovább folytatódnak.

 

2014.04.28. – Befejeződött a belterületi vízrendezés Csenger Városban

Csenger Városában sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására került sor 2014.04.28-án. Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0054 azonosító számmal rendelkező „Csenger belterületi vízrendezés I. ütem” projekt az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A beruházás során közel 6940 fm belvízcsatorna-hálózat felújítása, építése és mosatása valósult meg 2 db hódzsilippel, 2 db mobil szivattyúval. A csatornák a meglévő csatornák nyomvonalában kerültek kialakításra, illetve a meglévő lapburkolatok, helyenként zárt vezetékek kerültek átépítésre. A kivitelezési munkálatokat a „KE-VÍZ 21” Zrt. végezte.

A belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák fejlesztésével a lehullott csapadékvíz rendezetten, és kártétel nélkül kerül elvezetésre, ez által csökken a valószínűsíthető vízkárok száma.