Projekt címe: „Csenger település belterületi vízrendezés I. ütem”

Projektazonosító: ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0054

Kedvezményezett: Csenger Város Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 4765 Csenger Ady E. út 14.

Kedvezményezett képviselője: Forján Zsolt Polgármester

Projekt összköltsége: 307 593 331,- Ft

Támogatás 95 %: 292 213 664,- Ft


A projekt ismertetése:

A településre a belvízi veszélyeztetettség szempontjából az erősen veszélyeztetett kategória a jellemző. Csenger település a 43. számú Szamos-Kraszna közi belvíz-rendszer -mely az ország belvíztől legjobban veszélyeztetett belvízrendszerei közé tartozik-, területén fekszik.

A település rendelkezik belvízvédelmi tervvel, annak megállapításait az engedélyes terv készítésénél figyelembe vettük.

A jelenlegi tervezési területen mindegyik csatorna rendelkezik valamilyen meder-burkolattal.

A belterületi csapadékvizek főbefogadói:

- Recsegedombi csatorna,

- Sáságyi csatorna,

- Tibota I. ág, melyek az Ecsediláp-Krasznabalparti Vízgazdálkodási Társulat kezelésében, üzemelésében vannak.

 

A belvizek részben önkormányzati kezelésű csatornákon részben közvetlenül, részben az Ecsediláp-Krasznabalparti Vízgazdálkodási Társulat (Mátészalka) kezelésében lévő csatornákon keresztül jutnak a főbefogadókba.

A meglevő kapubejárók, átereszek nem megfelelő állagúak, fenékszintűek és méretűek. A burkolatok jelentős része bedőlt, összecsúszott, és természetszerűleg a nem megfelelő szintű kapubejárókhoz igazodnak. Vízelvezető képességük korlátozódott, feliszapolódásra való "hajlamosságuk" nagymértékben megnőtt. A támfalak egy része megrepedt, bedőlt. Sok átereszt utólag hosszabbítottak meg szabálytalanul, melyek összetörtek, bedőltek.

A belterületen nagyobb probléma csak a rendkívüli belvizek idején vannak, melyek átlagosan 10-20 évenként fordulnak elő. Ekkor a Szamos áradása miatt, s az egyidejű belvíz miatt a belvízszint nagyon megemelkedik. Ez visszahat néhány becsatlakozó csatornára is. Ezekben az esetekben nemcsak a térség területén, hanem a község belterületén is belvízvédelmi készültség kerül elrendelésre, s védekezés az adott helyzetnek megfelelően a készültség keretében történik.

Az elmúlt 5 év folyamán kétszer történt belvizes elöntés, melynek kárelhárítási költsége jelentős terhet rótt mind a lakosságra, mind az Önkormányzatra, illetve az állami szféra költségvetésére is.

A legnagyobb kártétel 2006. és 2010. évben következett be, melynek során 2-2 alkalommal kellett II. fokú belvízvédelmi készültséget elrendelni. A belvízvédekezés költsége 11.311.000 Ft volt.