Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében”TÁMOP-5.1.1.-09/4-2010-0007

Csenger Város Önkormányzat és Porcsalma Nagyközség Önkormányzat konzorciumában, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett, Helyi közösségépítő programok című LHH pályázati felhívásához csatlakozva „Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében” elnevezéssel és az TÁMOP-5.1.1.-09/4-2010-0007 kódszámmal pályázatot nyújtott be, mely pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés aláírására 2011. április 13.-án került sor, amely alapján a Kedvezményezett Önkormányzatok összesen 43.964.704.- Ft összegű támogatásban részesültek, 100 % - os támogatási intenzitás mellett.

A projekt 2011. április 01.-én kezdődött el befejezési határideje 2013. január 31.

A Projekt Záró rendezvényére 2013. január 30.-án került sor.

A rendezvényt Forján Zsolt, Csenger Város Polgármestere nyitotta meg, és köszöntötte a meghívott vendégeket. A programcsomagon belül megvalósult civil szektorfejlesztést, annak generálását, valamint a roma civil szerveződés támogatásának eredményességét emelte ki. Megköszönte a projektben dolgozó megvalósítók kitartó, lelkes munkáját, melynek eredménye a program sikeres befejezése.

 

Majd Kanyó Imre Porcsalma Nagyközség Önkormányzat Polgármestere osztotta meg gondolatait a vendégekkel. Kiemelte azokat, a program által nyújtott lehetőségeket, (szakmai utak, műhelymunkák, tréningek, aktivizáló fórumok, foglalkoztatást előkészítő kerekasztalok) melyek hatékonyan segítették a kistérségben működő civil szervezetek képviselőit, a roma lakosságot, valamint a közügyek iránt érdeklődőket arról, hogy milyen együttműködési lehetőségek vannak helyi és országos szinten.

A rendezvény Polyák Teréz szakmai vezető szavaival zárult, aki a projektben megvalósult rendezvények, programok igen pozitív eredményeinek mutatóit prezentálta a jelenlévők számára. Megköszönte a Partners Hungary Alapítvány trénerei munkáját, akik segítségével a tréningek látogatói olyan technikákat sajátíthattak el melyek a hatékony kommunikáció, a kapcsolatok építése szempontjából fontosak, illetve iránymutatást kaptak arról, milyen lehetőségek vannak arra, hogy egy szervezet pénzt tudjon teremteni a közös célok megvalósítása érdekében.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.