"Csenger Községért "

id. Fábián László
Kerezsi Miklós                                                  
Vajda Sándor                                                     
Bánóczi Gyula                                               
Lengyel György
Medgyesi József
1989

 

„Csengerért”

Dr. Nóta József                                               
Csató János                                                    
Dr. Arday András                                             
Apáti György                                                     
Makona Csoport                                                
ÉKISZ Kft.                                                           
Fábián József                                                      
Farnas Béla                                                         
Farnas Béláné                                                     
Balogh Györgyné                                            
Jeles Antalné                                                    
Gellért Zsigmond                                            
ifj. Fábián László                                             
Szakács István                                                  
Bokor Béla (posztumusz)                              
Németh Mária                                                  
Juhász János                                                     
Halászi Gáborné                                              
Vincze Zoltán                                                  
Dégi József                                                       
Balogh György                                                 
Jeles Antal                                                        
Kecskeméti Béla                                                         
Oláh József                                                       
Bartha Gyula                                                    
Szimicsku Ferenc                                            
Dr.Séllyei Katalin                                            
Vinczéné Szilágyi Melinda                            
Farkas Miklós                                                  
Antal Andrásné                                                
Bernadette Sandmayer                                   
Dr.Simai Zoltán                                                          
Szécsi Ferenc                      
Moldvay János   
Tóth Nándor   
Bakó Lászlóné   
Baracsi Károly   
Osváth Elekné   
Darida Lászlóné
Kazamér Tíbor
Orosz Mihály
Szilágyi Sándor
Gaál Ignác
Gellért András
Kovács Barnáné
Erdősné Papp Judit
id. Székely Zoltán
Vadász Gábor
Erdős Tamás
Lengyel József
Ardai Attila
Juhász Balázs
Macsuka András
Szabó Gáborné
Csürök Csaba /posztumusz/

1990.
1990.
1991.
1991.
1992.
1992.
1992.
1992.
1992.
1994.
1994.
1995.
1995.
1996.
1997.
1997.
1997.
1999.
1999.
1999.
2000.
2000.
2000.
2000.
2001.
2001.
2002.
2002.
2002.
2003.
2003.
2005.
2006.
2008.
2008.
2009.
2009.
2010.
2010.
2011.
2011.
2011.
2012.
2012.
2012.
2013.
2013.
2013.
2014.
2014.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.

 

„Csenger Díszpolgára”

Pótor Sámuel                                                       
Molnár János                                                      
Dr. Zombor Gábor                                             
Dr. Hubay Barnabás                                         
Dr. Szatmári Marianna                                      
Dr. Halmay Balázs                                            
Molnár József (posztumusz)                            
Dr. Móré László                                                 
Josef Seibel                                                         
Makovecz Imre                                                
Dr. Zilahi József                                               
Apáti György                                                   
Dr. Torgyán József                                          
Eszenyi Enikő                                                  
Dr. Papp László                                               
Carl August Seibel                                          
Dr. Nóta József                                                 
Medgyesi József                                              
Gazda László     
Osváth György
Dr. Simai Zoltán
Dr. Arday András
Asztalos József
Bokor László
Juhász János
Vincze Zoltán
Apáti Ferenc
id. Szécsi Ferenc
Fábián László
Jeles Antalné
Oláh Ignác József
Váradi György

1990.
1990.
1990.
1990.
1991.
1991.
1994.
1995.
1995.
1997.
1999.
1999.
2000.
2001.
2003.
2003.
2004.
2004.
2008.
2010.
2010.
2011.
2012.
2012.
2012.
2012.
2013.
2013.
2014.
2014.
2014.
2015.

 

„ Csenger Szolgálatáért ”

Bulyáki Imréné                          
Bilkai Andrásné                         
Bélteki Sándor                            
Lengyel Györgyné                     
Juhász Zsigmondné                   
Deák Lajos (posztumusz)         
Lipcsei Bálint                             
Úr Sándorné                                
Asztalos József                           
Asztalos Józsefné                     
Kapta Károlyné                        
Varga Gyula                             
Vályi András Csaba (poszt)   
Andorkó Sándorné                  
Barcsay István                          
Kazamér Tibor                         
Kazamér Tiborné                     
Pesti János                                 
Pesti Jánosné                            
Balogh Árpádné                                  
Becsei Magdolna                     
Kecskeméti Béláné                  
Kerezsi Miklósné                     
Juhos Gyuláné                          
Moldvay János                         
Juhos Ferenc                             
id. Koroknay Árpád                
Mezőhegyesi Lászlóné                       
Papp Ferenc                              
Szabó László                             
Oláh Ignácz Józsefné               
Szécsi Ferencné                        
Vályi Andrásné                        
Kondor Istvánné                      
id.Molnár Miklós                     
Ferenczi Julianna                     
Oláh Ignácz József                   
Balogh György                         
Veréb József                              
Ary István                                 
Nagy Zoltán                             
Dr. Nóta Józsefné                     
Papp Gyula                              
Gyarmati Józsefné                    
Bélteki Györgyné (poszt.)      
Hornyákné Katona Ilona         
Czenki Péter                              
Porkoláb Károly                                   
Szabó László                               
Fábián Béla                               
Barcsay István (képviselő)     
Csohán Illésné                          
Bokor Béláné                            
Molnár Antalné                        
Simai András
Magyar Erzsébet
Gaál Sándorné                       
Demján Lajosné 
Tarczali Pál
Dr. Bokor Gyuláné
Papp Szilárd
Márián Gáborné
Papp Veronika
Juhász Gabriella
Szilágyi Miklós
Kanyó Gábor
Csernyus Lőrinc
Kimák Mihályné
Vincze József
Vadász Gáborné
Bokor László
Fábián József (posztumusz)
Enyedi Istvánné
Medgyessy Zoltán
Szamosszegi Gyula
Barcsay László
Farkas Miklósné
Fábiánné Margitai Valéria
Ópris Zsuzsanna
Apjok Mihályné
Czibere Sándorné
Szentpáli Gavallér Zoltánné
Komlódy Miklósné
Göncziné Mezei Katalin
Móré Gyuláné
Nagy Ferenc
Szilágyi Györgyné
Varga Sándor
Szabó Jenőné
Kákosné Erdős Mária
Gulácsiné Bacsó Lídia
Illés Ottó

1993.
1993.
1993.
1993.
1993.
1993.
1996.
1996.
1997.
1997.
1997.
1997.
1999.
1999.
1999.
1999.
1999.
1999.
1999.
2000.
2000.
2000.
2000.
2000.
2000.
2001.
2001.
2001.
2001.
2001.
2002.
2002.
2002.
2002.
2002.
2002.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2004.
2004. 
2004.
2004. 
2004. 
2004.
2004.
2004.
2004.
2005.
2005.
2006.
2006.
2006.
2007.
2007.
2007.
2008.
2008.
2008.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2010.
2010.
2010.
2011.
2011.
2012.
2012.
2012.
2013.
2013.
2013.
2013.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2015.
2015.
2015.
2015.