A hazai közoktatás fejlesztés kiemelt céljai között szerepel az oktatási infrastruktúra fejlesztésének támogatása, ezen belül az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az un. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál.
Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek fejlesztését, és egy lényegileg más tanulói kultúra kialakítását eredményezi, hanem az Infokommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT)- támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelenti, és részben biztosítja. 

 Csenger Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás nevében Csenger Város Önkormányzata, mint gesztor az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszerén belül ,, A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése ’’ című pályázati felhívásra ,, Oktatási infrastruktúra fejlesztése a Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat általános iskolai feladatellátási helyeken’’ elnevezéssel TIOP-1.1.1/07/1-2008-1150 kódszámmal pályázatot nyújtott be, mely pályázat pozitív elbírálásban részesült.  A támogatási szerződés aláírására 2010.  október 15- én került sor.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 28. 861. 637,- Ft, azaz huszonnyolcmillió- nyolcszázhatvanegyezer- hatszázharminchét Forint.  A támogatás intenzitása: 100 %
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt során beszerzésre kerülő eszközök:
52 db iskolai PC (PC szoftverrel, monitorral), 21 db tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor, szoftver),1 db alkalmazás szerver, 1 db szerver szoftverrel,2 db szavazó csomag,4 db WIFI csomag
6 x 10 órás képzés, csoportonként 15 fő részére összesen 90 fő részére Csengerben Csengerújfaluban, és Urán (akkreditált pedagógus továbbképzés keretén belül, interaktív táblával támogatott IKT módszertanra épülő oktatás)