A projekt neve:

 

„Szociális Szolgáltató Ház kialakítása”

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

 

Csenger Város Önkormányzat

4765 Csenger, Ady Endre utca 14.

Tel/fax 06-44-520-520, 06-44-520-523

www.csenger.hu

 

A Közreműködő Szervezet:

 

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és

Urbanisztikai Nonprofit Kft. 

4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6.

(Halköz Üzletház, I. emelet)

www.vati.hu

 

Csenger Város Önkormányzata az Észak - alföldi Operatív Program keretében meghirdetett, „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése a komplex programmal kezelendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című pályázati felhíváshoz csatlakozva „Szociális Szolgáltató Ház kialakítása” elnevezéssel és az ÉAOP-4.1.3/C-09-2010-0011 kódszámmal pályázatot nyújtott be, mely pályázatot a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságának vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.


A Támogatási Szerződés aláírására 2010. október 28.-án került sor, amely alapján az Önkormányzat 18.696.534.- Ft, azaz tizennyolcmillió – hatszázkilencvenhatezer – ötszázharmincnégy forint összegű támogatásban részesült.


A projekt neve:
„Szociális Szolgáltató Ház kialakítása”

 

Projekt pályázati azonosítója:
ÉAOP-4.1.3/C-09-2010-0011

 

A projekt összköltsége:
18.696.534.- Ft.
A támogatás intenzitása: 94,79 %

 

A projekt megvalósulási helyszíne:
4765 Komlódtótfalu Kisfaludy u. 30. hrsz.: 370.

 

Közreműködő Szervezet megnevezése:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és
Urbanisztikai Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6.
(Halköz Üzletház, I. emelet)
www.vati.hu


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A pályázat alapvető célja:

A projekt során a jelenleg leromlott állapotban lévő, 4765 Komlódtótfalu, Kisfaludy u. 30. szám alatt lévő, étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosító Idősek Otthona kerül felújításra. Az infrastruktúra fejlesztés keretében az épület rekonstrukciója, komplex akadálymentesítése valósul meg, a nyílászárók hőszigetelt nyílászárókkal történő kicserélésre, a fűtési rendszer korszerűsítése, az elektromos rendszerek cseréje, a belső falak festése, burkolatok felújítása.

 

A felújításra kerülő épület - az infrastrukturális fejlesztés során - modern felszerelésekkel, bútorzattal történő berendezése fog megvalósulni, valamint az épület megközelítését biztosító parkoló és járda akadálymentesítése, felújítása kerül megvalósításra.

 

A projekt célja a térségben élők életkörülményeinek, életesélyeinek a javítása. A projekt keretében létrejövő fejlesztés hatására megújul a szociális alapellátást biztosító feladat - ellátási hely és az alapellátásban mindenki számára egyenlő esélyekkel elérhetővé tett étkeztetéshez és házi segítségnyújtáshoz szükséges eszköztár. Ezáltal javul a térségben a szociálisan rászorult személyek esélyegyenlősége, illetve a gondozásra szoruló idősek ellátása.

 

Komlódtótfalu Község Önkormányzata 2010. március 01.-én csatlakozott a szociális alap – és szakosított ellátások, szociális és gyermekjóléti szolgáltatás, szolgálat, családsegítés alapellátás biztosítására létrejött Csenger mikro – körzeti Intézményfenntartói Társulási Megállapodáshoz. Komlódtótfalu csatlakozásával a mikro - térségi társulás bővítése további fejlesztés irányába mutat, erősíti az intézmény térségi szerepkörét.

 

Az Önkormányzat számára kiemelkedően fontos az itt lakók életminőségének javítása, a közszolgáltatások minőségi fejlesztése a magas munkanélküliség, valamint a leszakadó kistérségek hanyatlásának megállítása érdekében.

 

A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.