Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.06.) önkormányzati rendelete

-Anyakönyvi rendelet-


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(IV.29.)

- Az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013.(IV.12.)

- A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013.(III.22.)

- A települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 16/2002. (X.18.) CSKTR Rendelet módosításáról. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013.(III.22.)

- Csenger Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013.(II.26.)

- Homlokzat-felújítási alap létrehozásáról -

 


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013.(II.26.)

- A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2007. (II.08.) CSKTR
R e n d e l e t e

- az önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok, és a tanácsnok tiszteletdíjáról.


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2007. (II.23) CSKTR 
R e n d e l e t e

- Csenger Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről. -

- A rendelet mellékletei -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2007. (III.22.) CSKTR
R e n d e l e t e

- az önkormányzati tulajdonú víziközmű által szolgáltatott ivóvíz és csatornadíj megállapításáról, a 23/2006. (XII.27.) CSKTR rendelet módosításáról.  -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testület
8/2007. (IV.30) CSKTR
R e n d e l e t e

-  a Szervezeti és Működési Szabályzatról.  -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testület
15/2007. (XII.10.) CSKTR
R e n d e l e t e

- az önkormányzati tulajdonú viziközmű által szolgáltatott ivóvíz és
csatornadíj megállapításáról, a 6/2007. (III.22.) CSKTR rendelet módosításáról.  -


Csenger Város Önkormányzatának Képviselő-testületének
7/2006. (III.13.) CSKTR
R e n d e l e t e

-  a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Csenger Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól.  -


Csenger város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2006. (III.30.) CSKTR
R e n d e l e t e

-   a   luxusadóról.   –


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2005. (V.09.) CSKTR
R e n d e l e t e

-  a temetőkről és temetkezésekről.  -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2005. (XII.29.) CSKTR
R e n d e l e t e

-  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény hatályba lépésével kapcsolatos szabályozások helyi alkalmazásáról.  -

 


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2004. (XII.27.) CSKTR
R e n d e l e t e

-   A talajterhelési díjról -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
13/2004. (XII.13.) CSKTR
R e n d e l e t e

-   Az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól.   -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2004. (XII.27.) CSKTR 
R e n d e l e t e

- a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról.  -

 


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2002. (X.18.) CSKTR számú
R e n d e l e t e

-  a parlagfű és egyéb allergén növény irtásáról -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2002. (X.18.) CSKTR számú
R e n d e l e t e

-  a közterületek használatáról.  -

 


 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2002. (IX.23.) CSKTR számú
R e n d e l e t e

- csenger Város Önkormányzat tulajdonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályzásáról. -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2002. (X.18.) CSKTR számú
R e n d e l e t e

-  a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságról. -

 


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2000.(IX.21.) CSKTR számú
R e n d e l e t e

- lakáscélú támogatásokról


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2000. (XII.08.) CSKTR számú
R e n d e l e t e

- A vállalkozók kommunális adójáró


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2000. (XII.08.) CSKTR számú
R e n d e l e t e

- A magánszemélyek kommunális adójáról  -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

3/1993. (VII.1.) számú
R e n d e l e t e

- a „Csenger Szolgálatáért” érdemérem alapításáról és adományozásának rendjéről -


Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/1991. (V. 31.) CSKTR
R e n d e l e t e

- A helyi iparüzési adóról -