A helyi identitás erősítése Csenger és Csengerújfalu összefogásával

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „Tisztítsuk  meg  az Országot!” projekt I. ütem tárgyú pályázati kiírást tett közzé  az 1598/2020. (IX.21) Korm. határozat céljainak megvalósítása érdekében. A pályázati kiírásra Csenger Város Önkormányzat  pályázatot nyújtott be. A támogató a pályázatot elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette.  A támogató 2021. november 17. napján  meghozott  döntése  alapján  a kedvezményezett  célterület (Csenger,  1978/1,  1978/3.)  kapcsán 3 100 000  forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A projekt végrehajtásáról, azaz a jelzett területen található vegyes, illegálisan elhelyezett hulladék összegyűjtéséről, szállításáról és kezeléséről 2021. november 25-én és 26-án az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. szakemberei gondoskodnak.

 

 

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projektinformáció

Kedvezményezett neve: Csenger Város Önkormányzat

Projekt címe: Csengeri iparterületek fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 700 000 000 Ft, azaz hétszázmillió forint.

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 06. 30.

Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00011

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja

Jelen projekt kiemelt célja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon megvalósuló alapinfrastruktúra fejlesztése (gáz-, közvilágítási hálózat), melyek megvalósítása mind az önkormányzati tulajdonú iparfejlesztés céljára szolgáló szabad területek, mind a már az ipari parkban betelepült vállalkozások érdekeit is szolgálja. A projekt célja a részben önkormányzati, részben állami tulajdonú ingatlanokon az ipari park elérhetőségét megteremtő utak fejlesztése és felújítása, továbbá egy minimum 400 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonon megvalósuló logisztikairaktár épület kialakítása.

A tervezett projekt műszaki tartalma:

1. Logisztikai raktárépület

Egy minimum 400 m2 alapterületű, földszintes kialakítású, funkciója szerint logisztikai raktár csarnoképület építése, amelyben kialakításra kerül egy iroda- és szociális helyiségeket tartalmazó épületrész is. A logisztikai raktárépület alap közművek ellátásával víz-, elektromos- csatorna-, és gázfejlesztéssel kerül megvalósításra.

A tervezett épület acél tartószerkezettel készül, beton és vasbeton pontalapokkal, szendvicspanel homlokzat burkolattal és tetőfedéssel. A szociális épületrészben férfi és női öltözők, mosdók és zuhanyozó kerül kialakításra, továbbá teakonyha, étkező és iroda, közlekedő kerül kialakításra.

2. Közvilágítási hálózat létesítése

Az utak megvilágításának biztosítása érdekében közvilágítási hálózatot kell létesíteni. A közvilágítási hálózat az Ipari Parkban meglévő utak mellett kerül kialakításra. Csengerben az Ipari parkban meglévő transzformátor állomásokon kerül kialakításra a közvilágítási vezérlés és fogyasztásmérés. Az út megvilágításának biztosítása érdekében közvilágítási hálózatot kell létesíteni. A közvilágítási hálózat a meglévő út mellett kerül kialakításra. Csengerben az Ipari parkban meglévő transzformátor állomásokon kerül kialakításra a közvilágítási vezérlés és fogyasztásmérés.

3. Közutak felújítása

A 4924. számú közút felújítása 1545 m hosszon

A 49. számú közutat és Csenger belterületét összekötő közút felújítása 836 m hosszon

A Nagykárolyi út felújítása 683 fm hosszon.

KAPCSOLAT

Kedvezményezett neve: Csenger Város Önkormányzata

Székhely/postacím: 4765 Csenger, Ady E. u. 14.

Aláírásra jogosult képviselője: Forján Zsolt polgármester

Telefon: +36 (44) 520-520

Fax: +36 (44) 520-523

 

 

<< Dokumentum letöltése >>

 

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS ELEKTRONIKUS ÚTON LEFOLYTATANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSA CSENGER VÁROS

településszerkezeti terv és leírásnak, helyi építési szabályzat és szabályozási tervnek a 441., 442., 443., 446. hrsz.-ú területeket magában foglaló telektömb területére vonatkozó módosítása, továbbá szükség esetén a kapcsolódó településképi eszközök módosításának egyeztetése vonatkozásában

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ
MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

 

"Csenger Város, 441., 442., 443. és 446. hrsz.-ú ingatlanok telektömbjét érintő TRT és a Helyi Építési Szabályzat módosítása - Munkaközi tájékoztatási dokumentáció"

 

<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 2

 Tanulói laptop program a csengeri Petőfi Sándor ÁMK- ban
bővebben >>

Oktatási infrastruktúra fejlesztése a Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat általános iskolai feladatellátási helyeken
bővebben >>

 

Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósítása a Csenger Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartói Társulásban
bővebben >>

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Csenger Város Önkormányzata
4765 Csenger,
Ady E. út 14.
Tel/Fax (06-44) 520-520, (06-44) 520-523
drsimai@csenger.hu
www.csenger.hu


A Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest
Váci u. 45 ,, C ’’ épület
www.esza.hu
www.nfu.hu


2014. március 26.-án Kövér László Házelnök Úr által, Tőkés László református püspök áldásával kerül sor ünnepélyes keretek között a Makovecz Imre által tervezett Járóbeteg-Szakellátó Központ átadására.

Teljes cikk >>